Kalendarz wydarzeń

Wydziałowe seminarium Doktorskie „Wyzwania Gospodarki Międzynarodowej 2013”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Wydziałowym Seminarium Doktorskim „Wyzwania Gospodarki Międzynarodowej 2013”, które odbędzie się w ramach zjazdu na studiach doktoranckich 26 października 2013 r., godz. 13.45 w sali 236A na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Uczestnictwo w Konferencji jest okazją do zaprezentowania przez doktorantów Wydziału Gospodarki Międzynarodowej swoich osiągnięć naukowych z zakresu badań nad różnymi problemami gospodarki światowej.

            

Celem konferencji jest nie tylko stworzenie możliwości do merytorycznej dyskusji i wymiany doświadczeń, jak również zacieśnienie więzi w środowisku naukowym Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP.         

           

Patronat nad wydarzeniem objęli Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP oraz Academy of International Business Central and Eastern European Chapter (AIB-CEE).

          

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

 

W oczekiwaniu na Państwa udział w Konferencji, łączymy wyrazy szacunku,


prof. dr hab. Elżbieta Gołembska, prof. zw. UEP
Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

mgr Piotr Trąpczyński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego