Kalendarz wydarzeń

Wykład otwarty

Wygłosi go Prezes Zarządu BZ WBK Mateusz Morawiecki.

Na wykład „Jak wyjść z pułapki deficytu C/A w Polsce?” zapraszamy 24 kwietnia 2014 r. o godz. 15:00 do sali 236A.


Wykład jest jednym z trzech organizowanych w najbliższym czasie w ramach projektu „Kadry dla Gospodarki”. Kolejne poprowadzą Przemysław Walter, właściciel Instytutu Coachingu i Mentoringu (7 maja, godz. 16:45, aula w Gmachu Głównym), oraz Piotr Łagowski – właściciel PLCF Piotr Łagowski (13 maja, godz. 13:15, sala 236A w Gmachu Głównym).


Wykłady otwarte organizowane w ramach programu „Kadry dla Gospodarki” prowadzi kadra zarządzająca renomowanych firm zrzeszonych w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego. Tematyka zajęć dotyczy rozwiązań stosowanych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Zajęcia stanowią wyważone połączenie teorii i praktyki działań biznesowych. Znaczna część zajęć ma formę prac projektowych, analiz studiów przypadków i warsztatów. 


Dzięki takim zajęciom studenci mają możliwość nawiązania cennych kontaktów biznesowych czy uzgodnienia atrakcyjnych praktyk i staży. Wielu absolwentów UEP znajduje pracę w  firmach zrzeszonych w Klubie Partnera UEP.