Dr inż. Anna Dankowska z Katedry Towaroznawstwa Żywności i  dr Anna Domagała  z Katedry Ekonometrii są autorkami pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie TALANTA (impact factor 4,035) wyd. Elsevier.
Artykuł dotyczy wykrywania zafałszowań kawy z wykorzystaniem metod spekroskopowych i analizy chemometrycznej.

 “Quantification of Coffea arabica and Coffea canephora var. robusta concentration in blends by means of synchronous fluorescence and UV-Vis spectroscopies” Talanta, 172 (2017), 215-220.