Publikacje

„Przywództwo. Teoria i praktyka”

Artykuł naszego naukowca.

Nakładem wydawnictwa Rebis ukazała się praca zwarta pióra prof. dr. hab. Henryka Mruka z Katedry Zarządzania Międzynarodowego i dr. Szczepana Gawłowskiego, pt. „Przywództwo. Teoria i praktyka” Rebis, Poznań 2016, s. 270.