„Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce”
dr hab. Krzysztof Waliszewski z Katedry Pieniądza i Bankowości


Monografia przedstawia dane odzwierciedlające stan obecny i perspektywy rozwojowe rynku pożyczkowego. Uwzględnia wszystkie kluczowe wątki problematyki organizacji i działalności pozabankowych instytucji pożyczkowych, łącznie z ochroną konsumenta. Bierze pod uwagę zarówno kwestie mikro-, jak i makroekonomiczne, a także aspekty regulacyjne stosownie do wymogów ekonomii instytucjonalnej oraz ekonomicznej analizy prawa.

W książce poruszane są wątki dotyczące branży consumer finance i roli instytucji pożyczkowych na tym rynku, charakterystyki sektora pożyczek pozabankowych i jego najważniejszych uczestników. Oddzielny rozdział poświęcono kwestii finansowania działalności pożyczkowej. W monografii znacząco wyeksponowano wątek regulacyjny w zakresie ochrony konsumenta korzystającego z pożyczek pozabankowych, ponieważ w opinii autora regulacje prawne będą w przyszłości wyznaczać ramy prawne działania instytucji pożyczkowych, ale także będą wpływać na ich modele biznesowe i operacyjne. Potwierdzeniem tej tezy jest kolejna propozycja przepisów antylichwiarskich złożona zaledwie kilka miesięcy od wejścia w życie w marcu 2016 r. obecnie obowiązujących przepisów.