2 grudnia 2016

Magister Elżbieta Czyżewska (kierownik Oddziału Czytelń) oraz mgr Anita Kubacka (kierownik Oddziału Księgozbioru Studenckiego) uczestniczyły w VIII Konferencji Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich „Nowe projekty, cenne inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek naukowych” zorganizowanej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu.

 

6 grudnia 2016

Magister Dorota Wojewoda (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) wzięła udział w szkoleniu „Teoretyczne i praktyczne aspekty zawierania umów licencyjnych przez biblioteki” zorganizowanym w Warszawie przez Centrum Promocji Informatyki.

 

9 grudnia 2016 

Magister Dorota Wojewoda (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) reprezentowała Bibliotekę Główną w spotkaniu Pełnomocników Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych i pracowników Biur ds. Osób Niepełnosprawnych uczelni ekonomicznych, zorganizowanym przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

15 grudnia 2016

Członkowie Rady Bibliotecznej UEP powołani na kadencję 2016-2020 spotkali się z  Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Elżbietą Gołatą, prof. nadzw. UEP oraz Dyrektorem Biblioteki Głównej mgr inż. Romanem Tomaszewskim.