1 grudnia 2017

Biblioteka Główna pozyskała bezpłatny dostęp testowy do bazy danych Sage Knowledge, zawierającej pełne teksty zagranicznych książek z zakresu nauk społecznych (dostęp do dnia 31 grudnia 2017 roku).


5 grudnia 2017

Na terenie Czytelni Książek i Czytelni Czasopism zaprezentowano pokonkursową wystawę fotografii prasowej „Wielkopolska Press Photo 2016”. Wystawa została udostępniona Bibliotece Głównej do dnia 31 stycznia 2018 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w ramach „Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii”, projektu mającego na celu popularyzowanie dorobku fotografików, klubów, grup twórczych z terenu województwa wielkopolskiego.  Fot. A. DolińskaFot. A. Dolińska


7 grudnia 2017

Doktor inż. Katarzyna Gaca (pracownik wydawnictwa Elsevier) przeprowadziła w małej auli UEP szkolnie na temat bazy Scopus, w którym uczestniczyli pracownicy naukowi UEP oraz bibliotekarze z Oddziału Informacji Naukowej, Oddziału Gromadzenia oraz Oddziału Opracowania.


12 grudnia 2017

Magister inżynier Anna Adamek, mgr Agnieszka Dolińska, mgr Dorota Wojewoda (z Oddziału Informacji Naukowej) oraz mgr Jarosław Tarasek (z Działu Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą) odbyli szkolenie na temat programu OMEGA-PSIR w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


12 grudnia 2017

W Bibliotece Głównej odbyło się spotkanie dyrektorów poznańskich bibliotek akademickich. Jednym z punktów było ukonstytuowanie się nieformalnego ciała – Kolegium Dyrektorów Bibliotek Akademickich Poznania - celem wspólnego reprezentowania bibliotek wobec gremiów zewnętrznych (w tym władz poszczególnych uczelni, PFBN, przedstawicieli władz samorządowych i centralnych itp.) oraz lobbowania wobec nich na rzecz reprezentowanych przez siebie instytucji, a także wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń.


13 grudnia 2017

W sali konferencyjnej Biblioteki odbyło się spotkanie wigilijne obecnych i byłych członków Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej UEP.


13 grudnia 2017

Ze zbiorami i usługami Biblioteki Głównej zapoznali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 84 w Poznaniu.


Pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w:

  • szkoleniu „Pierwsza pomoc przedmedyczna w miejscu pracy” (11 grudnia);
  • spotkaniu wigilijnym Oddziału Poznańskiego SBP w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (14 grudnia);
  • spotkaniu świąteczno-noworoczym UEP (15 grudnia).

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej przeprowadzili 5 szkoleń dla studentów UEP „Jak i gdzie szukać materiałów do pracy licencjackiej/magisterskiej?”.