5 kwietnia 2017

Z inicjatywy Biblioteki Głównej w pracowni komputerowej Centrum Informatyki UEP odbyły się 2 szkolenia praktyczne „Program Mendeley dla początkujących”. W szkoleniach,  przeprowadzonych przez dr Katarzynę Gacę (pracownika wydawnictwa Elsevier), udział wzięli pracownicy naukowi, doktoranci i studenci UEP.

 

7 kwietnia 2017

W ramach Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zaprezentowano w Bibliotece Głównej wystawy fotografii „Poranna Wielkopolska” i „Boliwia”. Wystawy można oglądać w czytelniach (w godzinach ich otwarcia) do dnia 2 czerwca 2017 roku. 


Fot. A. Dolińska


11 kwietnia 2017

Biblioteka Główna pozyskała bezpłatny dostęp testowy do interdyscyplinarnych baz danych:

-        Taylor and Francis eBooks (do dnia 9 maja 2017 roku)

-        De Gruyter Journals (do dnia 30 czerwca 2017 roku).

 

20 kwietnia 2017

W sali konferencyjnej Biblioteki odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej. Jej członkowie zaopiniowali pozytywnie „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej w roku 2016” oraz zmiany w „Regulaminie organizacyjnym Biblioteki Głównej”.

 

21 kwietnia 2017

W Mediatece Czytelni Książek odbyło się szkolenie z wyszukiwania informacji w Systemie Informacji Prawnej Legalis. W szkoleniu, przeprowadzonym przez Pawła Łopatkę (pracownika Wydawnictwa C.H. Beck ), uczestniczyli bibliotekarze z Oddziału Czytelń, Oddziału Informacji Naukowej oraz Oddziału Księgozbioru Studenckiego.

 

24 kwietnia 2017

Magister Agnieszka Dolińska, mgr Joanna Gryt oraz mgr Dorota Wojewoda (z Oddziału Informacji Naukowej) wzięły udział w spotkaniu z pracownikami Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. Henrykiem Rybińskim oraz dr inż. Łukaszem Skoniecznym, które odbyło się na UEP z inicjatywy Centrum Informatyki. W trakcie spotkania zaprezentowano funkcjonalności programu Omega-PSIR.

 

25 kwietnia 2017

W sali konferencyjnej Biblioteki Głównej odbyło się szkolenie „Baza danych EMIS źródłem informacji o firmach”. W szkoleniu, przeprowadzonym przez Krzysztofa Malatyńskiego (pracownika firmy Euromoney SA), udział wzięli pracownicy naukowi i doktoranci UEP oraz bibliotekarze z Oddziału Czytelń.

 

28 kwietnia 2017

Magister Agnieszka Dolińska (z Oddziału Informacji Naukowej) uczestniczyła w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Od rękopisów po bazy danych” zorganizowanej przez Koło Naukowe Informacji i Książki Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

***

Ze zbiorami i usługami Biblioteki Głównej zapoznali się uczniowie:

-        klas akademickich Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP (3 kwietnia 2017 roku, 6 kwietnia 2017 roku, 12 kwietnia 2017 roku)

-        Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Kwidzyna (20 kwietnia 2017 roku).