8 sierpnia 2019

W Czytelni Książek i Czytelni Czasopism zaprezentowano wystawę prac, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie fotograficznym „Moja Wielkopolska 2018” organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu od 2003 roku. Jego celem jest zachęcenie fotografujących do dokumentowania życia swojej „małej ojczyzny” we wszystkich jego przejawach poprzez kreatywne ukazanie najważniejszych wydarzeń w regionie i przemian nieustająco zachodzących w wielkopolskim pejzażu miejskim i na wsi, w architekturze, w przestrzeni publicznej, obyczajowości społecznej i w życiu rodzinnym.

Wystawa została udostępniona Bibliotece Głównej do dnia 31 października 2019 roku przez WBPiCAK w Poznaniu w ramach „Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii”, projektu mającego na celu popularyzowanie dorobku fotografików, klubów, grup twórczych z terenu województwa wielkopolskiego.

 

5 września 2019

Biblioteka Główna pozyskała testowy dostęp do bazy EBSCO Academic Research Source zawierającej pełne teksty książek i czasopism w różnych dziedzin nauki.  Z bazy można korzystać do dnia 2 listopada 2019 roku.

 

12-13 września 2019 

Magister Agnieszka Dolińska oraz mgr Daria Wojdanowicz (z Oddziału Informacji Naukowej) uczestniczyły w konferencji naukowej „Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego – nowe obszary działania” zorganizowanej przez Bibliotekę Główną AGH w Krakowie.

 

12-13 września 2019 

Magister Katarzyna Tkacz (z Oddziału Informacji Naukowej) oraz lic. Małgorzata Brandt i lic. Judyta Perlicjan (z Oddziału Czytelń) wzięły udział w XII Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu pod hasłem „Bibliotekarz DO POZNANIA”. Podczas Forum dr Katarzyna Lis (Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UEP) oraz mgr Magdalena Musiela (z Oddziału Czytelń) przeprowadziły warsztaty „Konkluzje biblioteczne związane z obsługą osób niepełnosprawnych, szczególnie z dysfunkcją wzroku i/lub słuchu oraz nauka podstawowych znaków polskiego języka migowego (PJM)”.fot. M. Musiela


19 września 2019

Magister Dorota Wojewoda (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) oraz mgr Iwona Lisiecka (kierownik Działu Badań Naukowych) uczestniczyły w szkoleniu „Publikacje naukowe w ewaluacji jakości działalności naukowej” zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Idea w Warszawie.

 

19-20 września 2019

Dyrektor Biblioteki mgr inż. Roman Tomaszewski uczestniczył w Zjeździe Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, który odbył się w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

23 września 2019

Magister Dorota Wojewoda (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) przedstawiła prezentację „Gromadzenie i udostępnianie baz danych – doświadczenia i problemy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” na spotkaniu „Forum Dobrych Praktyk: zasoby elektroniczne – gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, informacja o zbiorach” zorganizowanym przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

30 września 2019

Dyrektor Biblioteki mgr inż. Roman Tomaszewski oraz mgr Katarzyna Regulska (kierownik Oddziału Opracowania) wzięli udział w spotkaniu promocyjnym książki Artura Jazdona „Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby. Działania. Ludzie”, które odbyło się z okazji 100-lecia otwarcia Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

 

Pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w:

·         szkoleniu „Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi” zorganizowanym przez Biuro Osób Niepełnosprawnych UEP a przeprowadzonym przez Beatę Janiczek-Lasotę z Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr OPTIMA (2-3 września, 5-6 września); 

·         spotkaniu dotyczącym wdrażania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym na UEP (23 września);

·         AlmaDay zorganizowanym przez Aleph Polska w Auli Collegium Minus UAM (25 września);

 

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej uczestniczyli w webinariach przeprowadzonych przez firmę Sages:

·         Zmiany i rozwój Omega-Psir Wersja 2.1.4 (25 lipca);

·         Scenariusze wprowadzania danych w Omega-Psir (8 sierpnia);

·         Prezentacja dorobku wg zasad określonych w Ustawie 2.0 (26 września ).