1 marca 2018

Biblioteka Główna pozyskała bezpłatne dostępy testowe do zagranicznych baz danych:

- De Gruyter Journals (dostęp do 31 maja 2018 roku),

- EBSCO Business Source Ultimate (dostęp do 31 maja 2018 roku),

- EBSCO Academic Search Ultimate (dostęp do 31 maja 2018 roku).

 

7 marca 2018

W ramach Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w czytelniach Biblioteki Głównej zaprezentowano wystawę prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie „Oblicza Wielkopolski”. Wystawę można oglądać do dnia 31 maja 2018 roku. Fot. A. Dolińska 


9 marca 2018

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej odbyli szkolenie na temat programu OMEGA-PSIR w Bibliotece Politechniki Warszawskiej.

 

12 marca 2018

Magister Katarzyna Regulska (kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów) oraz mgr Ewa Szczepaniak (z Oddziału Gromadzenia Zbiorów) uczestniczyły w uroczystym otwarciu XXIII Poznańskiego Przeglądu Książki Naukowej (organizowanego pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego), które odbyło się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Wykład towarzyszący „25 lat z perspektywy prywatnego wydawcy” wygłosił Jarosław Boguski, właściciel Wydawnictwa Naukowego Bogucki.

 

14 marca 2018

Z inicjatywy Biblioteki Głównej w pracowni komputerowej Centrum Informatyki UEP odbyły się 2 szkolenia praktyczne „Program Mendeley dla początkujących”. W szkoleniach, przeprowadzonych przez dr Witolda Zielińskiego (pracownika wydawnictwa Elsevier), udział wzięli pracownicy, doktoranci i studenci UEP.

 

22 marca 2018

Doktor Artur Wierzbicki (z Oddziału Gromadzenia Zbiorów) uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym „Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS”, które odbyło się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

 

***

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej przeprowadzili 8 szkoleń dla studentów UEP „Jak i gdzie szukać materiałów do pracy licencjackiej/magisterskiej?”.