W dniu 29 czerwca 2019 roku Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP wziął udział w uroczystej sesji Rady Stołecznego Miasta Poznania, która obyła się w Sali Białej Bazaru Poznańskiego.

W dniu 27 czerwca 2019 roku Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP otworzył konferencję pn. 15th International Strategic Management Conference, która odbyła się w audytorium A  w CEUE.

W dniu 17 czerwca 2019 roku Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP wziął udział w uroczystej gali celebrującej efekty programów i aktywności studenckich realizowanych przez VWP we współpracy z uczelniami wyższymi. Spotkanie odbyło w Concordia Design.

W dniu 14 czerwca 2019 roku Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP wziął udział w uroczystym posiedzeniu Senatu z okazji 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych. Uroczystość odbyła się w sali wykładowej Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W dniu 12 czerwca 2019 roku Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP wziął udział w uroczystym ogłoszeniu wyników Jubileuszowego Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019. Uroczystość odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.

W dniu 8 czerwca 2019 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw UEP uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, które odbyło się w sali 4.1 w CEUE.

W dniu 8 czerwca 2019 roku, Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP wziął udział w spotkaniu absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej z roku 1969. Spotkanie odbyło sie w sali 236A.

W dniu 7 czerwca 2019 roku, Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP otworzył oficjalnie obrady XV Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa. Otwarcie odbyło się w sali 301A.

W dniu 6 czerwca 2019 roku, Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP wraz z Prorektorami wzięli udział w konferencji naukowej pn."Od teorii pieniądza do rynków finansowych" zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej. Konferencja odbyła się w Auli UEP.
W tym samym dniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw UEP uczestniczyła w uroczystym koncercie z okazji 100-lecia powstania Uniwersytetu Poznańskiego. Koncert odbył się w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W dniu 5 czerwca 2019 roku, Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP wziął udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby Oddziału Polskiej Akademii Nauk 
w Poznaniu w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku.