27 grudnia 2016 roku w Poznaniu odbyły się centralne uroczystości obchodów 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w których wziął udział Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.

21 grudnia 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, złożył wizytę dr hab. Teresie Czerwińskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

19 grudnia 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wraz z Prorektorami wziął udział w spotkaniu świąteczno-noworocznym z pracownikami UEP. 

16 grudnia 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wspólnie z Prorektorami wziął udział w spotkaniu wigilijnym z rencistami, emerytowanymi pracownikami UEP i członkami związków zawodowych działających na UEP.

15 grudnia 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystej Gali "Marka Wielkopolski", która odbyła się w studio Wielkopolskiej Telewizji Kablowej.

9 grudnia 2016 roku przedstawicielki poznańskich uczelni: dr Halina Lorkowska, prof. AM, Rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu, prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska, Prorektor ds. nauki Politechniki Poznańskiej oraz prof. dr hab. Bogumiła Jung, Prorektor ds. kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wzięły udział w spotkaniu świątecznym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Inicjatorkami spotkania były dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP, Prorektor ds. Edukacji i Studentów. Spotkanie odbyło się w gabinecie Pani Rektor Elżbiety Gołaty.9 grudnia 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP wraz z dr hab. Elżbietą Gołatą, prof. nadzw. UEP, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, oraz dr hab. inż. Anną Gliszczyńską-Świgło, prof. nadzw. UEP, Prorektor ds. Edukacji i Studentów wzięli udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Parlament Studencki UEP, które odbyło się w sali 111A.

7 grudnia 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył VIII Gremium Ekspertów Turystyki połączone z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dra hab. Grzegorza Gołembskiego, prof. zw. UEP, Kierownika Katedry Turystyki. Konferencja odbyła się w Auli UEP.