W dniach 28-30.11.2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, brał udział w IX Światowej Konwencji Eduniversal, która odbyła się w Perth w Australii.

29 listopada 2016 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP, uczestniczyła w uroczystości wręczenia stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Uroczystość odbyła się w Sali Posiedzeń nr 1 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

24 listopada 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Interlog 2016, poświęconej 45-leciu pracy naukowej prof. dr hab. Elżbiety Sipińskiej-Gołembskiej, prof. zw. UEP, z Katedry Logistyki Międzynarodowej. Konferencja odbyła się w sali 111A.
Następnie Rektor uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się w sali Portretowej Politechniki Poznańskiej.
W tym samym dniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP, otworzyła Konferencje Naukową pt. "Innowacje na rynku żywności. Konsument - Trendy - Strategie". Konferencja odbyła się w Auli UEP.

22 listopada 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w Wielkopolskim Kongresie Gospodarczym oraz uroczystym ogłoszeniu wyników plebiscytu Nasze Dobre Wielkopolskie 2016. Wydarzenie odbyło się w IBB Andersia Hotel w Poznaniu.

21 listopada 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wraz z Prorektorami, uczestniczył w spotkaniu władz uczelni poznańskich z przedstawicielami władz miasta Poznania. Spotkanie odbyło się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM przy ul. Umultowskiej 89a w Poznaniu.

20 listopada 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w koncercie z okazji 45-lecia Chóru Żeńskiego SONANTES, który odbył się w Parafii Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu.

18 listopada 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył  w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Warszawie.
W tym samym dniu Rektor odebrał III nagrodę w Dziewiątej Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów na „Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię – PRODOK 2016”. Gala odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie.

17 listopada 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu Rektorów poznańskich uczelni z Wojewodą Wielkopolskim. Spotkanie odbyło się w sali 132 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

16 listopada 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z przedstawicielami BZ WBK w sprawie podpisania umowy ramowej o współpracy. Spotkanie odbyło się w sali 103A.


11 listopada 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w otwarciu pierwszej edycji Poznańskiego Biegu Niepodległości.

4 listopada 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystym zakończeniu piątej edycji studiów podyplomowych Gospodarowanie zasobami dla Kadry Oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość odbyła się w sali 236A.