W dniach 23-25 listopada 2018 roku Rektor UEP, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, które odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W dniu 22 listopada 2018 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP, wzięła udział w Kongresie Rozwoju Edukacji, który odbył się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W dniu 19 listopada 2018 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył Debatę oksfordzką pt. Twój głos ma wpływ na przyszłość Unii Europejskiej, która odbyła się w sali 111A. 
W tym samym dniu Rektor UEP wraz z Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. inż. Anną Gliszczyńską-Świgło, prof. nadzw. UEP, wręczyli dyplomy z wyróżnieniem tegorocznym absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w sali 114B. 

Następnie w CEUE Rektor prof. M. Żukowski otworzył wystawę prof. Walentego Rogozińskiego.
Kolejnym wydarzeniem w tym dniu była debata akademicka  pn. Nierówności społeczne, którą Rektor otworzył w sali 4.1 w CEUE.

W dniu 13 listopada 2018 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wraz z Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. inż. Anną Gliszczyńską-Świgło, prof. nadzw. UEP, wzięli udział w spotkaniu z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Metropolitą Poznańskim Stanisławem Gądeckim

W dniu 12 listopada 2018 roku, Rektor prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystym walnym zebraniu członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

W dniu 11 listopada 2018 roku, Rektor prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystości otwarcia odbudowanego Kopca Wolności.
W tym samym dniu Rektor uczestniczył w uroczystym obiedzie wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

W dniu 7 listopada 2018 roku, Rektor prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystej Gali, 
podczas której zostały wręczone nagrody w Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych.
Gala odbyła się w siedzibie redakcji dziennika
"Rzeczpospolita" w  Warszawie.