21 lutego 2018 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP, wzięła udział w otwarciu wernisażu wystawy pn. XX-lecie Sekcji Turystyki Kwalifikowanej AZS UEP. Wydarzenie odbyło się w Czytelni Czasopism Biblioteki Głównej UEP.

13 lutego 2018 r. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zorganizowało Uroczyste Walne Zebranie Członków, w którym udział wziął Rektor UEP, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.

10 lutego 2018 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się kolejna, już 24. edycja Balu Seledynowego organizowanego przez UEP wspólnie z Korporacją Akademicką LECHIA oraz Fundacją Gaudeamus Igitur. W wydarzeniu uczestniczył Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP wraz z Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Elżbietą Gołatą, prof. nadzw. UEP oraz Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. inż. Anną Gliszczyńską-Świgło, prof. nadzw. UEP.

W dniu 6 lutego 2018 roku Rektor UEP, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP otworzył VIII edycję uczelnianego Kursu Pedagogicznego dla Młodej Kadry UEP.
W tym samym dniu Rektor otworzył wystawę pt. „Pragnę Zwyciężać", która obejmuje 32 wielkoformatowe zdjęcia autorstwa Pana Adama Nurkiewicza, prezentujące zmagania polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych podczas Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Austrii w marcu 2017 roku. Wystawa znajduje się w holu gmachu CEUE.

W dniu 1 lutego 2018 roku Rektor UEP, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP wraz Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. inż. Anną Gliszczyńską-Świgło, prof. nadzw. UEP, spotkali się z tegorocznymi stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.