W dniu 21 marca 2018 roku Rektor UEP, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył konferencję CSR Financial Day, która odbyła się w sali 111A.

W dniu 19 marca 2018 roku Rektor UEP, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw UEP, otworzył Galę Inauguracyjną projektu Better Start Academy organizowanego przez stowarzyszenie Polish Entrepreneurship & Leadership Society. Gala odbyła się w sali 407A.

W dniu 15 marca 2018 roku, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP, otworzyła konferencję naukową Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy, która została zorganizowana z okazji 100. rocznicy powołania Głównego Urzędu Statystycznego. Konferencja odbyła się w Centrum Usług Elektronicznych UEP.

W dniach 9-11 marca 2018 roku Rektor UEP, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, które odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W dniu 5 marca 2018 roku Rektor UEP, prof. dr hab. Maciej
Żukowski, prof. zw UEP, wraz z Prorektorem ds. Edukacji
i Studentów, dr hab. inż. Anną Gliszczyńską-Świgło,
prof. nadzw. UEP i Prorektorem ds. Finansów i Rozwoju,
dr. hab. Sławomirem Kalinowskim, prof. nadzw. UEP, wzięli
udział w VII Debacie Akademickiej pt. MY POLACY, MY ŻYDZI,
która odbyła się w Sali Lubrańskiego na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.