W dniach 27-29.06.2019 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce zarządzania w międzynarodowym środowisku biznesu i logistyki w dobie przemysłu 4.0.


Management in an international environment: new challenges for international business and logistics in the era of industry 4.0.


Podmiot organizujący cykl konferencji - International Strategic Management and Managers Association (ISMMA) działa we współpracy z następującymi Uniwersytetami: Istanbul Technical University, Gebze Technical University, Yıldız Technical University, University of Bari, CEDIMES. W 2019 roku - dzięki staraniom Katedry Logistyki Międzynarodowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dołączy do listy partnerów konferencji.


Konferencja poświęcona tradycyjnie problematyce zarządzania strategicznego będzie poruszać kwestie logistyki międzynarodowej. Umożliwi to zaprezentowanie dorobku naukowego powstałego na naszej uczelni, a także pochodzącego ze współpracujących krajowych jednostek badawczych. W programie konferencji będzie znajdował się panel INTERLOG 2019,  który zgromadzi środowisko naukowe interesujące się problematyką logistyki międzynarodowej.


Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania