Application of Empirical Methods in Modern Economics to warsztaty z metod ilościowych, które odbędą w dniach 26 i 27 czerwca na UEP. Szczegółowy program tego wydarzenia został umieszczony w pliku do pobrania.

 

          Pierwsza część warsztatów, zaplanowana na 26 czerwca, będzie otwarta dla publiczności i będzie się składała się z trzech seminariów naukowych, podczas których zaproszeni goście przedstawią m.in. możliwość zastosowania metody capture-recapture do estymacji liczby imigrantów, wykorzystania techniki optimal matching do analizy ścieżek karier zawodowych czy zastosowania bayesian model averaging do identyfikacji czynników wzrostu gospodarczego. Wstępem do wystąpień będzie wykład profesora Ivo Bischoffa z Uniwersytetu w Kassel na temat wnioskowania o zależnościach przyczynowo-skutkowych przy pomocy metod ilościowych.

          Natomiast druga część, planowana na 27 czerwca, będzie miała charakter kameralnego spotkania, podczas którego doktoranci UEP będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich badań naukowych oraz wysłuchania uwag swoich rówieśników i profesora Ivo Bischoffa, który będzie pełnił rolę dyskutanta.

 

Serdecznie zapraszamy!