W ramach międzynarodowego projektu COST Air Transport and Regional Development (ATARD) w dniach 03-08.09.2018 odbędzie się na Uniwersytecie Ekonominczym w Poznaniu Aviation Training School, letnia szkoła dla młodych naukowców zainteresowanych tematyką ekonomiki transportu lotniczego.

Jest to trzecia edycja COST ATARD Aviaiton Training School. Poprzednie edycje odbyły się na Unwersytecie w Beramo (2016) oraz na Dublin City University (2017). Tym razem uczestnicy przedstawią wyniki swoich prac badawczych, a doświadczeni nauwkowcy z danej tematyki komentują pracę i wygłaszają wykład na dany temat. 

Udział w letniej szkole potwierdzili naukowcy: Nicole Adler (Hebrew University), Florian Allroggen (MIT), Antonio Pais Antunes (Coimbra), Leo Basso (Chile), John-Paul Clarke (Georgia Tech), Ann Graham (Westminster), Benny Mantin (Luxembourg), Gianmaria Martini (Bergamo) i Nicola Volta (Cranfield) oraz inni. W trakcie Training School odbędzie się Międzyanrodowa Konferencja COST ATARD Workshop.

Organizatorami COST ATARD Aviation Training School są pracownicy Katedry Mikroekonomii (dr Sonia Huderek-Glapska, mgr Magdalena Kujawiak, dr Wojciech Augustyniak)

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt z organizatorami.

COST ATARD Workshop 06-07.09.2018
W ramach międzynarodowego projektu COST Air Transport and Regional Development (ATARD) w dniach 06-07.09.2018 odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "The impact on economy of hub airports operation and infrastrucutre development".

Przedmiotem konferencji będą zagadnienia związane z rozwojem hubów lotniczych i ich wpływem ma rozwój regionalny. Sesja rozpoczynająca konferencję w całości poświęcona będzie planom budowy centralnego Portu Komunikacyjnego. Temat ten będzie przyczynkiem do podjęcia szerszej dyskusji dotyczącej rozwoju i funkcjonowania hubów w Europie. W tym celu organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji wielu cenionych ekspertów lotniczych, w tym czołówkę ekonomistów lotniczych z całego świata.