Kalendarz wydarzeń

Debata emerytalna

Przegląd systemu emerytalnego „ Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”
Emerytura jest najważniejszym dochodem w okresie starości. System emerytalny, zwłaszcza w okresie ostatnich kilkunastu lat, podlegał zasadniczym zmianom. Miały one sprostać wyzwaniom demograficznym i ekonomicznym. Debata, która będzie miała miejsce 21 września 2016 r., ma na celu krytyczną analizę ostatnich propozycji zmian w systemie emerytalnym w Polsce. 
Uczestnikami dyskusji będą zarówno naukowcy, zajmujący się zabezpieczeniem emerytalnym, jak i przedstawiciele ZUS-u oraz zaproszeni goście.
W dniu 21 września 2016 r. w Poznaniu odbędzie się debata „ Przegląd emerytalny –Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności 2016”.
Organizatorami debaty są: I Oddział ZUS w Poznaniu i II Oddział ZUS w Poznaniu przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, patronat medialny Głos Wielkopolski.

Debata: 21 września, godz. 11.00-13.00, sala 111A (budynek główny, al. Niepodległości 10);

Moderator debaty p. Leszek Waligóra – Polska Głos Wielkopolski.

Prelegenci oraz tematyka wystąpień:
 • prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) - „Wiek emerytalny”;
 • dr hab. prof. PP, Marek Szczepański (Politechnika Poznańska) - „Obligatoryjne PPE – szanse i zagrożenia”;
 • dr J. Ratajczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) - „Ubezpieczeniowy system emerytalny – w stronę zaopatrzeniowości?”;
 • Dobrochna Bubnowska ( II Oddział ZUS w Poznaniu) – „Wysokość świadczeń w kontekście regulacji prawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych”;
 • dr Bernard Kimel (I Oddział ZUS w Poznaniu) – „Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.
Harmonogram DEBATY:
 • 11.00 - 11.10 Wystąpienie wprowadzające Dyrektora I Oddziału ZUS w Poznaniu
 • 11.10 - 12.00 Prezentacje merytoryczne prelegentów
 • 12.00 - 12.10 Przerwa
 • 12.10 - 12.40 Moderowana debata z udziałem zaproszonych gości
 • 12.40 – 12.50 Pytania i dyskusja z Sali
 • 12.50 – 13.00 Podsumowanie debaty
21 września 2016 r., godz. 11:00
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - budynek główny - sala 111A
al. Niepodległości 10, Poznań

Pliki do pobrania