Biblioteka Główna zaprasza na wystawę prezentującą dorobek naukowy doc. dr. hab. Józefa Zajdy.


Józef Zajda (1897-1976) był wybitym znawcą teoretycznych i praktycznych zagadnień bankowości, polityki pieniężno-kredytowej, międzynarodowych spraw walutowych i organizacji finansowych w kapitalizmie. Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, z naszą Uczelnią związał się w 1958 roku i pełnił w niej wiele funkcji organizacyjnych. W Katedrze Finansów kierował założonym przez siebie Zakładem Finansowania Przedsiębiorstw, następnie Zespołem Międzynarodowych Stosunków Finansowych. Był prodziekanem ds. studiów zaocznych oraz kuratorem i kierownikiem Katedry Rachunkowości.


Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2018 roku sali wykładowej nr 218C, w budynku przy ul. Towarowej 53, nadano imię doc. dr. hab. Józefa Zajdy „w uznaniu Jego bogatego życiorysu, oryginalnego wkładu w rozwój dziedziny finanse oraz w rozwój naukowy naszej Alma Mater, a także pracy w Delegaturze Rządu na Kraj oraz udziału w Powstaniu Warszawskim”.