Otwarte zebranie Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami organizowane przy współudziale Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 25 listopada br. w audytorium C, w budynku CEUE o godz. 12.30. 
Przedmiotem zebrania będzie dyskusja panelowa Współczesna inflacja - wyzwanie dla banków centralnych. Panelistami będą profesorowie Cezary Kochalski, Tadeusz Kowalski, Paweł Marszałek, Marek Ratajczak. Zebranie będzie prowadził prof. Jacek Mizerka.