Zapraszamy na "Dzień Osób z Niepełnosprawnością", który odbędzie się 23 maja 2019 r. w CEUE (ul. Towarowa 55). Organizatorami wydarzenia jest ZUS, PFRON, UEP.

10.00 –15.00   CZĘŚĆ INFORMACYJNA (hol)

Stoiska informacyjne instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i uczelni, które działają na rzecz i z osobami niepełnosprawnymi


13.30 –16.00   CZĘŚĆ WYKŁADOWA (sala 0.4)

Wykłady i prezentacje zaproszonych gości z możliwością zadawania pytań

13.30 „Pracownik z niepełnosprawnością na rynku pracy objęty systemem wsparcia PFRON”(PFRON)

14.00 „Dostępność turystyki dla osób z niepełnosprawnością” (dr hab. Alina Zajadacz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

14.30 „Jak autonomizować osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Studium przypadku WTZ Pomost" (WTZ Pomost)

15.00 Prelekcje nt. rehabilitacji leczniczej i rent (ZUS)


10.00 –13.00   CZĘŚĆ AKTYWIZUJACA (hol)

Boccia dla wszystkich chętnych (pokaz gry z włączeniem publiczności)

 

Zaproszone instytucje:

 • Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością „FAZON”,
 • Urząd Miasta Poznania - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej POMOST z Poznania,
 • Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”,
 • Fundacja „Szansa dla Niewidomych”,
 • Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu,
 • Polski Związek Bocci,
 • Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON”.