W dniach 10-11 czerwca 2021 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się konferencja studencka I Dni Młodych Liderów jakości, organizowana w ramach I Dni Instytutu Nauk o Jakości.

I Dni Młodych Liderów Jakości to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego studenci z całej Polski mają możliwość zaprezentowania się oraz podzielenia się swoimi osiągnięciami naukowymi. Konferencja DMLJ odbędzie się w formie zdalnej i będzie się składać z następujących części:

  •  Konkursu prac seminaryjnych w dniu 10 czerwca 2021 r. (prezentacja prac dyplomowych o tematyce związanej z jakością, realizowanych w ramach seminariów magisterskich oraz inżynierskich przez studentów i absolwentów kierunków Towaroznawstwo oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji UEP, a także kierunków pokrewnych),
  •  XVI Forum Studenckich Kół Naukowych w dniu 11 czerwca 2021r. (prezentacja prac dotyczących problematyki jakości wyrobów i usług, realizowanych przez studenckie koła naukowe UEP oraz innych ośrodków akademickich).

Dni Młodych Liderów Jakości stanowią kontynuacje organizowanych od wielu lat na ówczesnym Wydziale Towaroznawstwa UEP Dni Młodych Towaroznawców. Patronat honorowy nad tegorocznym wydarzeniem objęli JM Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski oraz Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak, natomiast patronat naukowy sprawuje Dyrektor Instytutu Nauk o Jakości prof. dr hab. Ewa Sikorska.