Rektor i Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić na

 

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ

ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021


która odbędzie się 9 października 2020 r., o godz. 11:00,

w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

przy al. Niepodległości 10.


PROGRAM:

  • Hymn państwowy
  • Wystąpienie JM Rektora, prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego
  • Akt immatrykulacji
  • Wystąpienia przedstawicieli: Rady Doktorantów, Parlamentu Studenckiego, Stowarzyszenia Absolwentów i Klubu Partnera UEP
  • Wręczenie medali i odznaczeń
  • Wykład inauguracyjny dr hab. Haliny Lorkowskiej, prof. AM: Ignacy Paderewski – człowiek czynu, sukcesu i sławy (w 160. Rocznicę urodzin)

Informujemy, że Inauguracja roku akademickiego odbędzie się w formie transmisji online.