INFER-PUEB Workshop on New Economics: Innovation, Digitalization and Revolution odbędzie się w dniach 11-12 marca 2021 r. w formule online.
 
Workshop jest realizowany w ramach projektu RID, a naszym współorganizatorem jest International Network for Economic Research (INFER).

Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i będzie stanowić okazję dla wszystkich zainteresowanych do prezentacji wyników badań oraz szerokiej dyskusji.
Wszystkie nadesłane artykuły będą poddane recenzji typu peer review i zostaną do nich przypisani dyskutanci, którymi będą wyznaczeni uczestnicy workshopu.
Termin przesyłania zgłoszeń wraz z tekstem artykułu upływa w dniu 15 stycznia 2021 r.
Termin rejestracji dla uczestników, którzy nie prezentują swoich artykułów upływa 21 lutego 2021 r.

Rejestracja dla autorów, którzy zgłosili swoje prace, będzie dostępna po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania pracy, co nastąpi do połowy lutego.
 
Szczegóły dotyczące workshopu znajdują się stronie: http://neweconomics.ue.poznan.pl/
Serdecznie zapraszam do udziału i złożenia artykułów wszystkich pracowników i doktorantów UEP i nie tylko.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęty do finansowania w drodze konkursu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na podstawie umowy nr 004/RID/2018/19 z dnia 28.01.2019, w kwocie 3.000.000 zł.

We would like to invite you to the INFER-PUEB Workshop on New Economics: Innovation, Digitalization and Revolution which will be held on March 11-12 2021 online in Poznań in Poland.

 

The INFER-PUEB Workshop is jointly organized by:This workshop provides an opportunity for all those interested in the New Economics to discuss their research and to exchange ideas.

 

All submitted papers will be peer reviewed according to a high-quality and fast referee process. Paper presenters will have an opportunity to discuss one other paper during the workshop.

Please submit your full paper by January 15, 2021.


Deadline for registration for non-presenting participants: February 21, 2021.
 
The registration for authors that submitted their papers will be available  after receiving a confirmation of the paper acceptance until  mid-February.
Once you receive a confirmation e-mail that your paper is accepted, please register on the INFER website

 

Detailed information about the INFER-PUEB Workshop can be found in the attached Call for Papers or on the website: http://neweconomics.ue.poznan.pl/

The project financed within the Regional Excellence Initiative program of the Minister of Science and Higher Education of Poland, years 2019-2022, grant no. 004/RID/2018/19, financing 3 000 000 PLN.