Zapraszamy na konferencję z okazji 30-lecia Katedry Finansów Przedsiębiorstw która odbędzie się 16 maja 2022 r., w godz. 10.00 - 15.00, w Auli UEP.
Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

W programie: 

10.00 - 11.30 

Historia i teraźniejszość Katedry Finansów Przedsiębiorstw 

 • Otwarcie konferencji - prof. dr hab. Maciej Żukowski
 • Katedra wczoraj i dziś - dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP 
 • Wspomnienie Prof. Elżbiety Czerwińskiej - prof. dr hab. Danuta Krzemińska
 • Wspomnienie Prof. Jana Sobiecha - dr hab. Arkadiusz Bernal, prof. UEP
 • Dydaktyka w katedrze - dr hab. Jarosław Kubiak, prof. UEP
 • Klasyfikacja problemów naukowych w subdyscyplinie finanse przedsiębiorstw - dr hab. Michał Kałdoński, prof. UEP
Przegląd aktualnie prowadzonych badań w katedrze: 
 • Monitoring ze strony inwestorów instytucjonalnych a decyzje finansowe spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (NCN 2019/35/B/HS4/01002) - dr hab. Tomasz Jewartowski, prof. UEP
 • Płynność akcji na rynku kapitałowym i jej znaczenie dla finansów przedsiębiorstwa (NCN 2017/27/N/HS4/00751) - dr Szymon Stereńczak
 • Migracja wartości i transformacja czynników ryzyka w gospodarce cyfrowej opartej na nowych technologiach (004/RID/2018/19) - dr hab. Joanna Lizińska, prof. UEP
 • Finansowe konsekwencje ograniczania korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorców z osłon podatkowych na odsetkach (NCN 2018/02/X/HS4/01722) - dr Anna Leszczyłowska
Współpraca z otoczeniem gospodarczym - dr Władysław Bachorz, dr Bartosz Kabaciński

11:30-11:45
Przerwa kawowa

11:45 - 13:15
Finanse w praktyce
 • Nowe technologie w finansach - prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary 
 • Tendencje rozwojowe we współczesnej bankowości - dr Adam Skowroński 
 • Wpływ ryzyka klimatycznego na sprawozdania finansowe -  Marcin Samolik 
 • Nowe modele biznesowe w robotyzacji firm produkcyjnych -dr Piotr Wiśniewski 
 • Finanse wczoraj, dziś i jutro - dr Jarosław Mielnik

13:15 - 13:30
Przerwa kawowa

13:30 - 15:00
Dokąd zmierzają współczesne finanse? – panel dyskusyjny z udziałem publiczności

Moderacja: 

 • prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Paneliści:

 • dr hab.  Cezary Kochalski, prof. UEP,
 • dr hab.  Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP,
 • dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP,
 • dr hab.  Remigiusz Napiecek, prof. UEP,
 • prof. dr hab  Marzena Remlein.