Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić na XXX Konferencję Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXV Konferencję Taksonomiczną) nt. „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania - SKAD 2021”, która odbędzie się w dniach 8 - 10 września 2021 roku, w formie zdalnej.

Honorowy patronat nad konferencją objęli prof. dr hab. Maciej Żukowski Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz dr Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
TEORIA:
 • Taksonomia
 • Metody graficzne
 • Analiza dyskryminacyjna
 • Metody porządkowania liniowego
 • Metody analizy zmiennych ciągłych
 • Metody analizy danych symbolicznych
 • Metody analizy zmiennych dyskretnych
 • Metody statystycznej analizy wielowymiarowej
 • Metody uczenia maszynowego
ZASTOSOWANIA:
 • Analiza danych finansowych
 • Analiza danych przestrzennych
 • Analiza danych marketingowych
 • Inne zastosowania analizy danych (medycyna, psychologia, archeologia, itd.)
 • Aplikacje komputerowe metod statystycznych
Szczegółowe informacje na temat Konferencji są dostępne na stronie internetowej https://skad2021.ue.poznan.pl/