Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem serdecznie zaprasza na: 


TRZECIĄ KONFERENCJĘ Z CYKLU "INSTYTUCJE W TEORII I PRAKTYCE"  PRZESZŁOŚĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ


Cykl konferencji "Instytucje w teorii i praktyce" został zainicjowany przez trzy ośrodki: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Coroczne konferencje mają być platformą wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy polskimi instytucjonalistami. 

Nurt instytucjonalny nabiera coraz większego znaczenia zarówno w światowej, jak i polskiej ekonomii. Warto więc promować i rozwijać różne formy wymiany myśli i przybliżania efektów badań dotyczących zarówno samej ekonomii instytucjonalnej, jak i wykorzystywania jej aparatu badawczego do analizy różnego rodzaju zjawisk ze sfery praktyki gospodarczej, jak i wreszcie spojrzenia na ekonomię instytucjonalną i jej osiągnięcia przez pryzmat innych konkurencyjnych i alternatywnych teorii i koncepcji. 


Kolejne konferencje organizowane przez trzy współpracujące ze sobą ośrodki staną się istotną i trwałą składową mapy spotkań ekonomistów zainteresowanych teorią ekonomii i zastosowaniem jej osiągnięć do badania różnych obszarów gospodarki.