Instytut Gospodarki Międzynarodowej zaprasza na Międzynarodową Konferencję "Transformacja cyfrowa w edukacji i biznesie", która odbędzie się 30 maja 2022 w sali 111A. Podczas konferencji prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary wygłosi wykład inauguracyjny "Edukacja w obliczu Przemysłu i Gospodarki 4.0”.

Cyfrowa transformacja w sektorze edukacyjnym i w biznesie dokonuje się od lat, powodując różny stopień adaptacji do konsekwencji tego globalnego procesu. Ale dopiero wybuch pandemii SARS-Cov2 i konieczność ograniczenia kontaktów społecznych przeniosły obydwa sektory do zupełnie innego wymiaru. Wszyscy musieli w trybie natychmiastowym przejść do świata wirtualnego a nie wszyscy przygotowani byli do tego w równym stopniu, podobnie jak nie wszyscy zareagowali równie efektywnie. To powoduje tworzenie się luki edukacyjnej i konkurencyjnej w poszczególnych sektorach.

Podczas konferencji postaramy się zmierzyć z kluczowymi pytaniami dotyczącymi wyzwań adaptacji do zachodzących procesów w sektorze edukacji wyższej i szeroko pojętego biznesu.Institute of International Business and Economics invites you to the International Conference "Digital transformation in education and business”. Keynote speaker prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary - Education confronted with Industry and Economy 4.0.

The education and business sectors have been undergoing digital transformation for years, resulting in varying degrees of adaptation to the consequences of this global process. However, the outbreak of the SARS-Cov2 pandemic and the need to limit social contact shifted the two industries into an entirely new dimension. Not everyone was equally prepared for entering the virtual world, and not everyone reacted with the same level of effectiveness. This results in an educational and competitive gap between sectors.

During the conference, we will attempt to address the most important questions regarding the challenges of adapting to the processes occurring in the higher education sector and in business as a whole.