Zapraszamy do udziału w X Konferencji naukowej poświęconej prof. Zbigniewowi Czerwińskiemu pt. „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”, która odbędzie się w formule on-line poprzez MS Teams.

Konferencja odbędzie się w formie zdalnych sesji naukowych i prelekcji online w dniu 24 września 2021 r. Honorowy patronat nad konferencją objęli prof. dr hab. Maciej Żukowski, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut.

Zasadniczym celem konferencji jest integracja środowiska polskich ekonomistów zajmujących się badaniami operacyjnymi, ekonometrią, ekonomią matematyczną, informatyką, statystyką i zarządzaniem oraz wymiana poglądów i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych w gronie pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i reprezentantów praktyki gospodarczej.


Tematyka konferencji: Gospodarka 4.0.

Tematy szczegółowe:

1. Optymalizacja decyzji w teorii i praktyce.

2. Modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych.

3. Teoria i zastosowania metod obliczeniowych i informatyki.

4. Teoria statystyki i praktyka w wymiarze społecznym i gospodarczym.

Termin zgłoszenia abstraktu: 1 września 2021r.

Efektem konferencji będzie m.in., specjalny numer czasopisma Economics and Business Review (70 punktów), który zawierać będzie wybrane teksty uczestników konferencji zakwalifikowane przez Komitet Naukowy i które uzyskają pozytywne recenzje.

Rejestracja na konferencję, po uprzednim założeniu konta, możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej konferencji: https://easychair.org/my/conference?conf=miue2021

W trakcie konferencji planowane jest wyłonienie najlepszych referatów. Nominacje do nagród przeprowadzane będą przez Komitet Naukowy na podstawie zgłoszonych abstraktów.

Pełna informacja na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej konferencji: www.konf.iiei.ue.poznan.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorami konferencji: dr hab. Agatą Filipowską (agata.filipowska@ue.poznan.pl) lub dr hab. Pawłem Kliberem (pawel.kliber@ue.poznan.pl).