W dniach 21-23 czerwca 2017 roku odbędzie się w Poznaniu 26. edycja konferencji WETICE: The International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, poświęcona technologiom wspierającym współpracę między przedsiębiorstwami.


Bieżąca edycja WETICE rozpoczyna drugie ćwierćwiecze jej istnienia, co świadczy o znaczeniu poruszanej na niej tematyki zarówno dla środowisk akademickich, jak i biznesowych. To, co wyróżnia konferencję WETICE, to jej organizacja w formie 12 tematycznych ścieżek adresowanych do różnych potencjalnych autorów. Dzięki temu na konferencji WETICE spotykają się specjaliści od różnych technologii wspierających współpracę między przedsiębiorstwami, co sprzyja pogłębionej dyskusji i daje efekt synergii.


Oprócz regularnych sesji, na których będą prezentowane najnowsze osiągnięcia autorów przyjętych artykułów, na konferencji WETICE wystąpią również uznani wiodący mówcy z USA i Europy oraz przedstawiciele czołowych koncernów światowych: IBM, E&Y i Microsoft. 


Materiały konferencyjne będą opublikowane przez IEEE Press i dostępne w bibliotece cyfrowej IEEE Xplore. Będą przedłożone do indeksowania w: WoS, INSPEC, Compendex, DBLP, Google Scholar i EI Index.