Zapraszamy na wykład otwarty: 

Kontrakty długoterminowe a możliwość manipulowania wynikiem.

Prowadzący: Grzegorz Skałecki, biegły rewident, prezes zarządu Premium Audyt, Sp. z o.o.


Termin: 12.11.2019, 16:45 - 18:15, 0.7 CEUE.