Katedra Europeistyki
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową

„Quo vadis, Europo? 15 lat po największym rozszerzeniu UE"
11 kwietnia 2019 r.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Patronat honorowy:
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Blisko 15 lat temu byliśmy świadkami jednego z najważniejszych wydarzeń w historii integracji europejskiej – rozszerzenia Unii Europejskiej o 10 nowych państw członkowskich, w tym o Polskę. Było to niezwykłe wydarzenie zarówno z perspektywy naszego kraju i regionu, jak i całego kontynentu, a jego ranga historyczna nadaje mu jedno z najważniejszych miejsc we współczesnej historii. Zbliżająca się 15. rocznica największego w historii UE rozszerzenia jest doskonałą okazją do dokonania podsumowań na temat jego następstw. Konferencja będzie okazją do analizy skutków oraz refleksji nad kondycją samego procesu integracji europejskiej i wyzwań, jakie stoją współcześnie przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.
Celem konferencji jest wymiana poglądów reprezentowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, zajmujące się problematyką europejską. W ramach konferencji odbędzie się dyskusja nad bilansem największego w historii UE rozszerzenia i jego następstwami dla poszczególnych państw, jak również nad aktualnymi problemami integracji europejskiej.

Więcej informacji o konferencji: http://euro.ue.poznan.pl/pl/konferencja