Do 28 stycznia 2022 r. trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia w zakresie nauk o jakości na kierunki:
  • jakość i rozwój produktu,
  • zarządzanie i inżynieria produkcji.
Do 7 lutego 2022 r. przyjmowane są zgłoszenia na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji.
Studia trwają 3 semestry, o przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej dyplom ukończenia siedmiosemestralnych studiów inżynierskich.