Spotkanie odbędzie się 22 stycznia 2020 r. o godz. 13:30 w Auli.

 

Omówione zostaną rodzaje osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji oraz kryteria i sposób ich oceny. Ewaluacja obejmować będzie lata 2017–2020 i rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2021 r. 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, działalność naukowa na Uczelni będzie podlegać ewaluacji w dwóch dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.


Zapraszamy do udziału w tym ważnym dla społeczności akademickiej spotkaniu.