Celem konferencji jest prezentacja referatów studentów oraz dyskusja nad nimi. Tematyka wystąpień koncentrować się będzie wokół opodatkowania lokalnego, z uwzględnieniem doświadczeń polskich oraz międzynarodowych.
Czas i miejsce: 22 maja, godz. 8:30-11:00, sala 5B