Wellbeing… Dobro pracowników jest dobre dla organizacji. To właśnie na temat dobrostanu będziemy dyskutować podczas VII edycji Diversity Business Meetings in Poznań, która odbędzie się już 23 maja 2019 r. w Centrum Logistycznym Amazon w Sadach.


Nadchodzące spotkanie to okazja do wymiany doświadczeń na temat RÓŻNORODNYCH dobrych praktyk oraz działań stosowanych przez firmy w zakresie kształtowania środowiska pracy zorientowanego na potrzeby i oczekiwania pracowników oraz tworzenie kultury wspierającej.

Wydarzenie kierujemy do zarządów, dyrektorów, menedżerów oraz wyższej kadry kierowniczej, mających wpływ na politykę zarządzania w swoich firmach oraz do przedstawicieli uczelni, zajmujących się tematyką różnorodności i zarządzania.


Data: 23 maja 2019, godz. 11.00-16.00

Miejsce: Amazon Centrum Logistyczne, ul. Poznańska 1d, 62-080 Sady


Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Ekonomiczny, Grant Thornton oraz Diversity Hub. Partnerem oraz gospodarzem wydarzenia jest Amazon Centrum Logistyczne w Sadach.