Konkurs „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” od 20 lat organizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prace plastyczne prezentowane na wystawie powstały podczas zajęć prowadzonych w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy oraz domach pomocy społecznej. Na wystawie można podziwiać prace, które zostały wykonane w takich kategoriach jak: malarstwo i witraż, tkanina i aplikacja oraz rysunek i grafika.

Zapraszamy w terminie 23.01.2023 - 13.03.2023 r. do budynku CEUE UEP.