Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XI Środowiskowej Konferencji Doktorantów, organizowanej przez Kierowników Studiów Doktoranckich oraz Radę Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy doktorantami i młodymi pracownikami uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce. Konferencja ta będzie nie tylko miejscem na merytoryczną dyskusję, ale również zacieśnieniem więzi w środowisku naukowym.

 

Dlaczego warto wziąć udział w GTS 2019?

 • Interdyscyplinarność
 • Szeroki punkt widzenia
 • Aktualna tematyka
 • Spotkania świata nauki z praktykami biznesu
 • Publikacja pokonferencyjna
 • Networking świata młodych doktorantów

Obszary tematyczne konferencji:

 •  Ekonomia
 • Finanse
 • Gospodarka światowa/ międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Informatyka ekonomiczna i elektroniczny biznes
 • Polityka regionalna i lokalna państwa i samorządu
 • Towaroznawstwo
 • Zarządzanie

Uczestnictwo w konferencji umożliwia wygłoszenie referatu z możliwością publikacji artykułu w wybranym czasopiśmie. Wszystkie artykuły przeznaczone do publikacji zostaną rekomendowane czasopismom znajdującym się na liście Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego. Szczegółowe informacje wkrótce.