Termin „populizm” pojawia się w ostatniej dekadzie niemal w każdej debacie o obecnym kryzysie demokracji liberalnej. Także u nas pojawiło się na ten temat sporo prac autorów zachodnich. Wspomnieć tu trzeba pracę zbiorową  „Demokracja  w obliczu populizmu” Y. Meny'ego i Y. Sorela,  „Populizm” pod red. O. Wysockiej, książkę J.W. Mullera „Populizm?”  i wreszcie wydaną w tym roku pracę R. Eatwella i M. Goodwina „Narodowy populizm. Zamach na liberalną demokrację”. Populizm stał się etykietą, a nawet epitetem. Opisywać ma tak różne zjawiska jak fenomen Trumpa w USA i ruch „żółtych kamizelek” we Francji. Populizm nie jest doktryną polityczną jak liberalizm, socjalizm czy konserwatyzm. Nikt też nie określa siebie mianem populisty. Jądrem populizmu jako pewnej postawy czy taktyki politycznej jest przeciwstawienie szlachetnego „ludu” zepsutym „elitom”. Populistyczni przywódcy „wchłaniają” elementy zarówno lewicowej, jak i prawicowej agendy. Rozlewającą się falę populizmu wyjaśnia się najczęściej pogłębiającymi się nierównościami społecznymi, zbyt szybko zachodzącą modernizacją kulturową czy rozwojem nowych technologii komunikowania.

Paneliści odpowiedzą na następujące pytania:
1. Czy kategoria „populizm” ułatwia rozumienie obecnego kryzysu demokracji liberalnej?
2. Czy populizm jest wyzwaniem dla demokracji, jej korektą czy jej patologią?
3. Jak skutecznie przeciwstawiać się populizmowi?

Paneliści: 
  • dr hab. Szymon Ossowski prof. UAM,
  • dr Lidia Godek (UAM),
  • prof. dr hab. Tadeusz Kowalski (UEP),
  • dr hab. Magdalena Knapińska, prof. UEP.
Moderator: dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM.

Zapraszamy: 30 listopada 2020 r. godz. 17.00
Transmisja:https://youtu.be/D5JjriaaWCw