Projekt rozpocznie się w terminie poźniejszym, szczegóły zostaną podane wkrótce. 

Ponad 240 uczniów z klas 5-8 będzie mogło uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach z ekonomii, podstaw biznesu i przywództwa prowadzonych przez wykładowców akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Otrzymają indeks i możliwość wcielenia się w role kierowników zespołów, ministrów finansów, negocjatorów, inwestorów giełdowych, szefów zarządu, czy też twórców kampanii reklamowych. Zapisy na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (dla klas 5 i 6) i Akademia Młodego Ekonomisty (dla klas 7 i 8) trwają do 13 marca 2020 r. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 2 kwietnia 2020 r. Program prowadzony jest z dużym sukcesem od 9 lat.
Każdy semestr to sześć 1,5-godzinnych spotkań w czwartki, o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki, zarządzania firmą i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Młodzi studenci uczą się rozumienia najważniejszych zjawisk gospodarczych. Wzmacniają także swoje kompetencje w zakresie kreatywności, pracy zespołowej nad projektami i dobrego organizowania czasu na naukę.
Tworzenie pomysłów biznesowych, zadbanie o stronę finansową przedsięwzięć, tworzenie kampanii marketingowej, kierowanie projektem komercyjnym, zarządzanie w kryzysie, kompetencje lidera i negocjatora – umiejętności te przestaną być obce dla uczniów, którzy zechcą skorzystać z oferty Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dowiedzą się również, jak powstaje i jaką rolę ma pieniądz, banki, a także czym jest koniunktura gospodarcza i od czego zależy. 

Każde z sześciu, 90-minutowych zajęć podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. Po półgodzinnym wykładzie rozpoczynany jest warsztat. Młodzież pracuje wówczas w grupach nad konkretnym projektem, a następnie prezentuje swoje rozwiązania problemu biznesowego publicznie. Uczy to nie tylko rzeczowej wiedzy, ale też pracy w grupie, myślenia zadaniowego, innowacyjnego rozwiązywania problemów i umiejętności prezentacji publicznej wyników swoich prac. Zajęcia są odpowiedzią na wzrost znaczenia wiedzy finansowej i konieczność edukacji ekonomicznej od najmłodszych lat. 


Program AME: https://www.gimversity.pl/program/index/id/1/edycja/18/uczelnia/3

EUD: https://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/program/index/id/1/edycja/19/uczelnia/6


W ramach obu programów organizowane są również edukacyjne zajęcia dla rodziców prowadzone przez specjalistów z obszaru pedagogiki, psychologii i ekonomii.