EUD – darmowe zajęcia dla młodzieży szkolnej z przywództwa, zarządzania i przedsiębiorczości prowadzone przez wykładowców akademickich.

Ponad 100 uczniów z klas 4-6 będzie mogło uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach online z ekonomii, podstaw biznesu i przywództwa prowadzonych przez wykładowców akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Otrzymają indeks i możliwość wcielenia się w role kierowników zespołów i projektów, ministrów finansów, negocjatorów, inwestorów giełdowych, szefów zarządu, czy też twórców kampanii reklamowych. Oprócz wiedzy merytorycznej zdobędą również umiejętności miękkie – przywódcze, pracy w grupie, autoprezentacji, ustalania celów. 

Zapisy na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy trwają do 28 lutego 2021 r. (https://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2/).

Pierwsze zajęcia rozpoczną się 25 marca. Program prowadzony jest z dużym sukcesem od 10 lat. Obecnie ze względu na epidemię realizowany jest w formie zdalnej – online, w godzinach popołudniowych 17:30-19:00.
Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki, zarządzania firmą i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Oszczędzanie i inwestowanie, tworzenie innowacyjnych strategii oraz kampanii reklamowych, projektowanie ekologicznych produktów, kompetencje lidera i negocjatora – umiejętności te przestaną być obce dla uczniów, którzy zechcą skorzystać z oferty Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dowiedzą się również, dlaczego gospodarka jest silna lub słaba oraz czym jest koniunktura. Poznają też strategie firm, których produkty i koncepcje podbiły światowe rynki. Wzmocnią także swoje kompetencje w zakresie kreatywności, pracy nad projektami i autoprezentacji.

Każde z sześciu, 90-minutowych zajęć podzielone zostało na część teoretyczną i praktyczną. Na koniec najlepsi uczniowie otrzymują cenne nagrody rzeczowe.
Zajęcia są odpowiedzią na wzrost znaczenia wiedzy finansowej i konieczność edukacji ekonomicznej od najmłodszych lat.

W ramach programu oferujemy również zajęcia dla dzieci i opiekunów prowadzone przez renomowanych trenerów personalnych, psychologów oraz specjalistów z obszaru pedagogiki, medioznawstwa i ekonomii.

Harmonogram:

Program dla młodzieży

 1.  „Strategie inwestycyjne” - dr Tomasz Gabrusewicz
 2. „Reklama a wywieranie wpływu” - prof. Andrzej Szymkowiak
 3. „Talent autoprezentacji” - dr inż. Marcin Leszczyński
 4. „Koniunktura i pomiar dobrobytu gospodarczego i społecznego”
 5. „Ekologiczny znaczy trendy” - prof. Alina Matuszak-Flejszman
 6. „Podziwiane firmy świata” - Łukasz Puchalski
Zajęcia dla rodziców i opiekunów
 1. „Wspieranie miękkich kompetencji dziecka – techniki szybkiego uczenia się” – Małgorzata Floraszek
 2. „Problemy ekonomiczne: obszar rozmów z dzieckiem” - dr Tomasz Gabrusewicz
 3. „Zarządzanie czasem” – Ewa Bareła
 4. „W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?” – Małgorzata Floraszek
 5. „Inteligencja emocjonalna” - Ewa Bareła
 6. „Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata” - prof. Piotr Banaszyk