Działając na podstawie art.25 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku poz. 1668 z późn. zm.), a także §12 ust. 1 i 2 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Prezydium Rady Doktorantów zwołuje Zgromadzenia Ogólne Doktorantów UEP, na którym m.in. zostaną wybrani przedstawiciele do kolegium elektorów, na dzień 20 lutego 2020 roku, na godzinę 9:00. Posiedzenie odbędzie się w Sali 301 w budynku A, zlokalizowanego pod adresem: al. Niepodległości 10 (61 – 875 Poznań).

 

Gorąco zachęcamy do udziału w Zgromadzeniu wszystkie Doktorantki i Doktorantów naszej Alma Mater.