29 czerwca 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystej sesji Rady Miasta Poznania w Ratuszu Poznańskim.


29 czerwca 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP,  wziął udział w uroczystym otwarciu nowego skrzydła Biblioteki Raczyńskich. Uroczystość odbyła się w Poznaniu przy Placu Wolności.


W dniach 25-29 czerwca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w XXII Światowym Kongresie Biznesu IMDA (International Management Development Association) 2013 na Tajwanie.


28 czerwca 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Radzie Strategii Rozwoju Miasta Poznania. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania.


27 czerwca 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w obchodach 20-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Technicznym Akademii Górniczej we Freibergu.

Ponadto, Prorektor prof. Maciej Żukowski uczestniczył w obronach prac magisterskich studentów UEP, w ramach umowy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Uniwersytetem Technicznym Akademii Górniczej we Freibergu (TU BAF), dotyczącej przyznawania dwóch dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia.


25 czerwca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał następujące zarządzenia: Zarządzenie nr 34/2013 w sprawie zasad gospodarki finansowej stosowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Zarządzenie nr 35/2013 w sprawie likwidacji Centrum Edukacji Bankowej i Ubezpieczeniowej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


25 czerwca 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego w siedzibie Wydawnictwa UEP.


21 czerwca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.


20-21 czerwca 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.„Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa” zorganizowanej przez Katedrę Analizy i Strategii Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja odbyła się w Międzyzdrojach.


20 czerwca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystym zakończeniu kolejnej edycji Kursu Pedagogicznego dla Młodej Kadry UEP. Spotkanie odbyło się w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr w Collegium Altum.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


19 czerwca 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, która odbyła się w budynku głównym SGH w Warszawie.


18 czerwca 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Konferencji Dydaktycznej, na której wygłosił wykład pn. „Najważniejsze kierunki działań w zakresie dydaktyki na UEP w bieżącym i przyszłym roku akademickim". Konferencja odbyła się w sali 407 w Gmachu Głównym Uczelni.


18 czerwca 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP,przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

Ponadto Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą uczestniczył w posiedzeniu Rady Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w sali 103.


18 czerwca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu zespołu roboczego Krajowej Rady Przedsiębiorczości, które odbyło się w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki.

                                                    

17-18 czerwca 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w XIV Ogólnopolskiej Konferencji "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym" zorganizowanej przez Katedrę Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja odbyła się w Podlesicach.


17 czerwca 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu z Klientami Banku Handlowego w Warszawie S.A. Spotkanie odbyło się w pałacu w Krześlicach.


17 czerwca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wygłosił wykład
pt. „Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw" podczas IX Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, która odbyła się w Hotelu Marriott w Warszawie.

13 czerwca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydałZarządzenie nr 29/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2011 Rektora UEP z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie praw, obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.


13 czerwca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył  spotkaniu podsumowującym pracę Zespołu ds. Strategii na lata 2013-2020, które odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym. 


12 czerwca 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw UEP, wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Rachunek przepływów pieniężnych może być łatwy!”. Organizatorem Konferencji była Katedra Zarządzania i Prawa na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Konferencja miała miejsce w Hotelu The Westin w Warszawie.

W tym samym dniu Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP uczestniczył także w Konferencji pt. ,,Jakość w kształceniu praktycznym na poziomie wyższym – europejskie przykłady i możliwości dla Polski”. Wydarzenie zorganizowane było wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Bank Światowy w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


11 czerwca 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z Panem Profesorem Alanem Freitagiem, gościem Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations.


11 czerwca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie.


10 czerwca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z reprezentantami Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” UEP i Związku Nauczycielstwa Polskiego na UEP. Podczas spotkania podpisano porozumienie w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uczelni od 1 stycznia 2013 roku.


10 czerwca 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w gali wręczenia dyplomów i nagród laureatom VIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Uroczystość odbyła się Auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


7 czerwca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Komunikat 7/2013 w sprawie sposobu ubiegania się studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o miejsce w domach studenckich na rok akademicki 2013/2014


5 czerwca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, jako członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wziął udział w uroczystej Gali z okazji finału XI Edycji Nagrody. Uroczystość odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Rektor, prof. Marian Gorynia, powitał także Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, który odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w związku z Jubileuszem X-lecia Klubu Partnera UEP. Spotkanie odbyło się w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni.


5 czerwca 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył seminarium pt.: "Nauka dla biznesu! Postaw na współpracę - ekonomia źrodłem sukcesów i innowacji w Twojej firmie" w sali 236A. Organizatorem seminarium był Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu, Ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu i Punkt Kontaktowy przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


4 czerwca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

Ponadto Rektor wziął udział w konferencji prasowej  z udziałem członków Kolegium Rektorów Miasta Poznania oraz Prezydenta Miasta Poznania, Ryszarda Grobelnego w związku ze środowiskową inauguracją roku akademickiego. 

Rektor prof. Marian Gorynia, wziął także udział w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Oba spotkania odbyły się w Urzędzie  Miasta Poznania.