W dniach 27-30 czerwca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w European International Business Academy (EIBA) Annual Meeting w Bengaluru (Indie).

29 czerwca 2015 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie.

29 czerwca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, oficjalnie powitał słuchaczy kolejnej edycji programu Doctoral Seminars in English. Spotkanie miało miejsce w sali 417A.
Tego samego dnia Prorektor prof. Maciej Żukowski, uczestniczył w XIV - uroczystej - Sesji Rady Miasta Poznania, która odbyła się w Ratuszu Poznańskim.

26 czerwca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Wiceprezes ds. Finansowych ENEA S.A. Dalidą Gepfert w sprawie współpracy. 
Tego samego dnia Rektor przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.

25 czerwca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Szefem Gabinetu Prezydenta RP Pawłem Lisiewiczem.

24 czerwca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył 18 edycję Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems - BIS 2015, której tematem przewodnim było hasło "Making Big Data Smarter". Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej i odbyła się w auli UEP.
Tego samego dnia Prorektor prof. Maciej Żukowski spotkał się z przedstawicielami Instytutu Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk oraz Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego. Spotkanie oficjalnie zakończyło projekt ponadnarodowy realizowany przez DNU, IERAN oraz UEP.

23 czerwca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył XII Conference of Young Demographers "The spatial dimension of demographic change - methods, analyses, data", która odbyła się w sali 111A. Organizatorami konferencji był Komitet Nauk Demograficznych PAN oraz Katedra Statystyki.

23 czerwca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym.
W tym samym dniu Rektor przewodniczył także posiedzeniu Rady Fundacji „Kadry dla Wielkopolski”. Spotkanie odbyło się Collegium Altum.
Następnie Rektor spotkał się z reprezentacją lekkoatletów UEP w związku z podsumowaniem XXXI Akademickich Mistrzostw Polski, które odbyły się w Łodzi.
Popołudniu Rektor poprowadził Walne Zgromadzenie Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.

22 czerwca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Prezesem Zarządu ENEA S.A.Krzysztofem Zamaszem. Celem spotkania było omówienie dalszej współpracy.
Następnie Rektor prof. Marian Gorynia, otworzył nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa, które zainaugurowało obchody 65-lecia prowadzenia kierunku towaroznawstwo. W uroczystości udział wziął także Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski.

20 czerwca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył konferencję Strefa euro - stan i wyzwania, która odbyła się  w sali 111A.
Popołudniu Rektor prof. Marian Gorynia wziął udział w jubileuszu 25-lecia firmy TRUST S.A. w Łopuchowie.

19 czerwca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wspólnie z Prorektorem ds. Edukacji i Studentów dr. hab. Jackiem Mizerką, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystym zakończeniu kolejnej edycji Kursu Pedagogicznego dla Młodej Kadry UEP. Spotkanie odbyło się w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr w Collegium Altum.

18 czerwca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podjął prof. Jerzego Bralczyka, który odwiedził Uczelnię w ramach HR Academy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Popołudniu Rektor prof. Marian Gorynia, otworzył galę wieńczącą plebiscyt gospodarczy PROUD OF YOU – DUMNI Z WAS 2015, która odbyła się w sali 111A.

16 czerwca 2015 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).Spotkanie odbyło się w Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu.

16 czerwca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uroczyście otworzył doroczną konferencję dydaktyczną, która odbyła się w sali audytoryjnej A w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych. Organizatorem konferencji był Prorektor ds. Edukacji i Studentów prof. Jacek Mizerka oraz  Rektorska Komisji ds. Jakości Edukacji.

W dniach 15-16 czerwca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył jako recenzent w obronie doktoratu na Uniwersytecie Maastricht w Holandii.

14 czerwca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w V Pikniku Integracyjno-Sportowym doktorantów i młodszych pracowników UEP, który odbył się nad Jeziorem Strzeszyńskim.

12 czerwca 2015 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Posiedzenie odbyło się w Warszawie.

12 czerwca 2015 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w części otwartej Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu.
Wieczorem Prorektor ds. Edukacji i Studentów, prof. Jacek Mizerka wziął udział w uroczystości z okazji dwudziestej drugiej rocznicy powstania Wielkopolskiego Klubu Kapitału w Hotelu Novotel Poznań Malta.

12 czerwca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystości powołania do życia Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia do spraw Zdrowia i Polityki Społecznej.
Popołudniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Maciej Żukowski, otworzył kolejną debatę metodologiczną pt. Kontrowersje wokół paradygmatów w naukach o zarządzaniu, która odbyła się w sali 301A.
Wieczorem Pan Rektor uczestniczył w "Erasmus Farewell Gala". Spotkanie odbyło się w restauracji Piano Bar.

11 czerwca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z Marą Manente Dyrektorem CISET (Centro Internazionale di Studi sull`Economia Turistica) Universita Ca`Foscari Venezia we Włoszech.

11 czerwca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,  otworzył konferencję naukową pt. „Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych”, której organizatorem był Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu. W konferencji udział wzięli także Panowie Prorektorzy.
Popołudniu Władze Rektorskie uczestniczyły w  koncercie „Leć głosie po rosie...", który odbył się  jako akcent artystyczny wieńczący rok akademicki 2014/15. 

10 czerwca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył konferencję podsumowującą działania projektu Kadry dla Gospodarki, która odbyła się w Auli UEP. W otwarciu udział wziął także Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Maciej Żukowski oraz Prorektor ds. Strategii i Rozwoju prof. Cezary Kochalski.

10 czerwca 2015 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP,  wziął udział w uroczystej inauguracji nowej siedziby i nowego centrum logistycznego Grupy Muszkieterów w podpoznańskim Swadzimiu.

10 czerwca 2015 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w uroczystości zakończenia X edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

9 czerwca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym.
Tego samego dnia Rektor prof. Marian Gorynia zainaugurował cykl Wykładów Profesorskich na UEP.  Wykład pt. Polska transformacja gospodarcza 1990-2014 w perspektywie międzynarodowej wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. UEP. W wydarzeniu udział wzięli Panowie Prorektorzy.

8 czerwca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył konferencję pt. Badania naukowe na UEP, która odbyła sie w sali 111A. W otwarciu udział wzięli także Panowie Prorektorzy.
Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia przewodniczył Walnemu Zgromadzeniu Wspólników Księgarni UEP Sp. z o.o.
Popołudniu Rektor powitał gości na uroczystości podsumowującej projekt pt. „Staże dla studentów i współpraca z pracodawcami w ramach kierunku Towaroznawstwo UEP”. Spotkanie odbyło się w sali 111A.

3 czerwca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył spotkaniu Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej. Spotkanie odbyło się w sali 103A.

2 czerwca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym.
Ponadto Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej  Żukowski wspólnie z Prorektorem ds. Edukacji i Studentów prof. Jackiem Mizerką podjął prof. Hansa-Georga Petersena z Uniwersytetu Poczdamskiego.