29 czerwca 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej sesji Rady Stołecznego Miasta Poznania z okazji Święta Miasta oraz Patronów Poznania, świętych Piotra i Pawła. Spotkanie odbyło się w Ratuszu Poznańskim.

29 czerwca 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Rady Programowej kwartalnika "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" w Warszawie.

27 czerwca 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji pt. Ekonomia i środowisko z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin prof. zw. dr hab. d.h.c. Bogusława Fiedora.Konferencja miała miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
27 czerwca 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, oficjalnie powitał słuchaczy V. edycji izraelskiej programu Doctoral Seminars in English. Spotkanie inauguracyjne miało miejsce w sali 418.

26 czerwca 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w Pikniku Integracyjno-Sportowym Młodych Pracowników i Doktorantów UEP. Spotkanie odbyło się na terenie Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poznaniu.

24 czerwca 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu. Następnie Rektor wraz z Prorektorami spotkał się z Senatorami poprzedniej, obecnej i przyszłej kadencji na uroczystym obiedzie w Hotelu NH.

23 czerwca 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

22 czerwca 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył Radzie Fundacji UEP. Spotkanie miało miejsce w sali 103.
Po południu Rektor prof. Marian Gorynia wspólnie z Rektorem-Elektem prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu Nauka+Biznes=suma zawsze na plusie. Wydarzenie odbyło się w CEUE.

21 czerwca 2016 roku 2016 Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył Konferencję Dydaktyczną 2016 zorganizowaną przez Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP prof. Jacka Mizerkę oraz Komisję Rektorską ds. Jakości Edukacji. W konferencji udział wziął także Rektor-Elekt prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.
Tego samego dnia Rektor prof. Marian Gorynia wspólnie z Rektorem-Elektem prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP, uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki Celowej UEP.

Ponadto Panowie Rektorzy uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym wszystkie dotychczasowe edycje biegu i marszu:  Volkswagen Ekonomiczna Piątka oraz Enea Ekonomiczny Marsz na Piątkę. Spotkanie miało miejsce w sali 103.

21 czerwca 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, podjął YU Xiaoqiu, LIU Minru, XU Yuangong oraz FAN Wei - przedstawicieli Central Compilation & Translation Bureau (CCTB) z Chin.

20 czerwca 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wspólnie z Rektorem-Elektem prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP, spotkał się z emerytowanymi wykładowcami UEP.
Tego samego dnia Rektor spotkał się z Wojciechem Andrzejczakiem - trenerem zespołu Futbolu Amerykańskiego Kozły Poznań.

17 czerwca 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wspólnie z Rektorem-Elektem prof. dr hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP, uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Księgarni UEP Sp. z o.o.

16 czerwca 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w cyklicznym spotkaniu Aquanetu, które odbyło się w siedzibie firmy w Poznaniu.

W dniach 12-14 czerwca 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w EFMD Annual Conference 2016 w Rzymie.

15 czerwca 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystym zakończeniu Kursu Pedagogicznego dla Młodej Kadry UEP. Wydarzenie miało miejsce w Collegium Altum.

14 czerwca 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w otwartym seminarium Rady Naukowej PTE zorganizowanym wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN nt. „Polski rozwój gospodarczy wobec trendów demograficznych”. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie PTE.

13 czerwca 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył spotkaniu Rady Fundacji Kadry dla Wielkopolski w sali 103.

13 czerwca 2016 roku ds. Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP uczestniczył w gali podsumowującej XI edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która miała miejsce w SGH w Warszawie

10 czerwca 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podjął profesora Alaina Redsloba z Université Paris 2.

10 czerwca 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z prof. Alainem Redslobem z Université Paris 2.

9 czerwca 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wspólnie z Rektorem-Elektem prof. Maciejem Żukowskim wziął udział w wyborach Społecznych Inspektorów Pracy NSZZ Solidarność i ZNP w Auli UEP.
Następnie Panowie Rektorzy spotkali się z przedstawicielami Fundacji im. Ernsta-Bernda Blümle z Uniwersytetu we Fryburgu.

Po południu Rektor prof. Marian Gorynia wspólnie z Prorektorem ds. Edukacji i Studentów prof. Jackiem Mizerką wziął udział w Wielkim Pochodzie Juwenaliowym.

8 czerwca 2016 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP otworzył konferencję CSR Financial Day 2016, która miała miejsce w sali 111A.

7 czerwca 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego, które odbyło się w sali 103A.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia spotkał się z członkami dwóch kadencji Rady Ośrodka Historii UEP w sali 114 B. W spotkaniu uczestniczył także Rektor-Elekt prof. Maciej Żukowski.
Ponadto Rektor wspólnie z Prorektorami uczestniczył w spotkaniu Rady Programowej kwartalnika Forum oraz Biuletynu UEP w sali 103.
6 czerwca 2016 roku  Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wspólnie z  Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP, podjął prof. Haralda Gall'a z Uniwersytetu w Zurychu (Szwajcaria).

W dniach 2-4 czerwca 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Prezydium i Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzami spotkania był Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska.

W dniach 3-4 czerwca 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Warszawie.

3 czerwca 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w gali podsumowującej konkurs Ustawa 2.0. Trzy zwycięskie zespoły przygotują założenia do zupełnie nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Wydarzenie odbyło się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2 czerwca 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył i poprowadził VII konferencję uczelnianą pn. „Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu”. Konferencja odbyła się w sali 111A.