29 kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 19/2013 w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


26 kwietnia 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, podjął prof. J. N. Godinho z Management Development Institute Gurgaon w Indiach.


26  kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył III Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej. Organizatorem konferencji, która odbyła się w sali 111A, była Katedra Ekonometrii Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.


25 kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, powitał  gości przybyłych do Uczelni z okazji obchodów jubileuszu 50-lecia Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w Auli Uczelni.


25 kwietnia 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył szkolenie pt. "Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju" zorganizowane przez RPK Poznań, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM oraz Lokalny Punkt Kontaktowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Szkolenie odbyło się w sali 311 A jako wydarzenie towarzyszące Poznańskim Dniom Przedsiębiorczości.


24 kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,  wziął udział w inauguracyjnym panelu dyskusyjnym VI edycji Forum Gospodarczego Metropolii Poznań w ramach Poznańskich Dni Przedsiębiorczości.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, wziął udział w uroczystym spotkaniu laureatów programów "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2012 i "Gmina Fair Play" 2012, w ramach IV Forum Gospodarczego Metropolii Poznań.  Spotkanie odbyło się  w Centrum Kongresowym Miedzynarodowych Targów Poznańskich.

Jako członek Kapituły, Rektor uczestniczył także w Gali Finałowej X-jubileuszowej edycji konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Uroczystość odbyła się w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.


24 kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał następujące zarządzenia: Zarządzenie nr 32/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie w bezpieczeństwie wewnętrznym” (dla służb mundurowych), Zarządzenie nr 31/St.Pod./2013w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”, Zarządzenie nr 30/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Psychologia w Biznesie”, Zarządzenie nr 29/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych Dla Nauczycieli Przedmiotu „Ekonomia w Praktyce”,Zarządzenie nr 28/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Organizacja i Zarządzanie w Administracji Publicznej”, Zarządzenie nr 27/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi" oraz Zarządzenie nr 26/St.Pod./2013 w sprawie  powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Organizacja i Zarządzanie w Administracji Publicznej” (dla służb mundurowych).


24 kwietnia 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wygłosił wykład pt. "Przyszłość polskiego systemu emerytalnego" na spotkaniu zorganizowanym przez Klub Polska 2015+. Spotkanie odbyło się w Klubie Bankowca w Warszawie.


23 kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.


23 kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Komunikat 6/2013 w sprawie przeglądu pomieszczeń katedr i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


22 kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 18/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 12 października 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego do spraw budowy „Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” w brzmieniu nadanym Zarządzeniem nr 80/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 roku.


22 kwietnia 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w konferencji pn. "Bezpieczeństwo Energetyczne Polski", pod honorowym patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki - Janusza Piechocińskiego. Organizatorem konferencji, która odbyła się na Międzynarodowych Targach Poznańskich, było Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.


21 kwietnia 2013 roku  Rektor, prof. Marian Gorynia, jako fundator pucharu, wziął udział w III edycji biegu „Ekonomiczna Piątka” wokół jeziora Malta.


19 kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał następujące zarządzenia: Zarządzenie nr 19/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Opakowaniem”, Zarządzenie nr 20/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami – Zaawansowane Narzędzie dla Praktyków” oraz Zarządzenie nr 21/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami”.


19 kwietnia 2013 Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył spotkaniu informacyjno-konsultacyjnemu władz rektorskich i dziekańskich z pracownikami naukowo-dydaktycznymi UEP, poświęconemu dyskusji nad przygotowywanymi nowymi „Zasadami polityki kadrowej w odniesieniu do nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu”. Spotkanie odbyło się w sali 311 w Gmachu Głównym Uczelni.


W dniach 18-19 kwietnia 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wygłosił referat pt. "Controlling w Uniwersytecie" na VII Międzynarodowym Kongresie Controllerów - Controlling Intelligence Adenture (CIA) "Lepsza efektywność - nowe zadanie dla controllera", który odbył się w Hotelu ANDERSIA. Kongres zorganizowało Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów.


18 kwietnia 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wygłosił wykład pt. "Perspektywy Uniii Europejskiej" dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinku.


17 kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podjął prof. Pétera Horvátha, czołowego przedstawiciela controllingu w Niemczech, który odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, aby wziąć udział w GALI VICTORII 2013 Parlamentu Studenckiego UEP. Prof. Péter Horváth otrzymał nagrodę specjalną „Personality”.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, otworzył GALĘ VICTORII UEP 2013 oraz GALĘ SPORTU, połączoną z kolejnym koncertem z cyklu „Nie daj się zagłuszyć” w wykonaniu zespołu "Kwadrofonik", grającego improwizowaną muzykę współczesną.  Uroczystość odbyła się w Auli Uczelni.

16 kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu członków Kolegium Rektorów Miasta Poznania w sprawie wyboru przedstawicieli środowiska akademickiego do Grupy Konsultacyjnej Wielkopolska 2014+. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

Po południu Rektor podjął Prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej i zarazem Wiceprezesa Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej, Mirosława Przedpełskiego. Ponadto powitał uczestników wykładu otwartego, jaki Gość wygłosił dla społeczności UEP w Auli Uczelni.

15 kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,  podjął prof. Grzegorza Kołodko, który  odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w celu wygłoszenia wykładu dla społeczności UEP. W wykładzie pt. "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości" w Auli Uczelni władze rektorskie reprezentowali również Prorektorzy: prof. Maciej Żukowski, prof. Jacek Mizerka i prof. Cezary Kochalski. 


14 kwietnia 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP  oraz Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wzięli udział w uroczystym otwarciu Akademickich Mistrzostw Karate WKF o Puchar JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Mistrzostwa odbyły się w hali sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przy ul. Dożynkowej 9.


13 kwietnia 2013 roku, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zebranie odbyło się w sali 003 w Gmachu Głównym Uczelni.


12 kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 17/2013 w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na 2013 rok.


W dniach 11-12 kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w dorocznej konferencji European University Association (EUA) pn. "European Universities – Global Engagement". Konferencja odbyła się na Uniwersytcie w Ghent (Belgia).


11 kwietnia 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, otworzył konferencję naukową pt. „Zachowania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury”, zorganizowaną przez Katedrę Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Konferencja odbyła się w sali 236 w Gmachu Głownym Uczelni.

Ponadto Prorektor, prof. Cezary Kochalski, wziął udział w uroczystym zakończeniu XVI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, w Auli Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, przy  ul. Królowej Jadwigi 27/39.


9 kwietnia 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył sympozjum naukowe pt.: "Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane biodegradowalne materiały opakowaniowe", zorganiowane przez prof. zw. dr. hab. inż. Hieronima Kuberę z zespołem oraz Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Oddział w Poznaniu. Sympozjum odbyło się w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.


9 kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji XVI edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, która odbyła się w budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Dojazd 11.

Rektor przewodniczył także obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

Ponadto, Rektor podjął zespół studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w składzie: Tadeusz Makuch, Aleksandra Olejniczak, Stefania Tempłowicz oraz Bartosz Matuszewski - zwycięzców finału polskiej edycji studenckiego konkursu technologicznego "Imagine Cup" w kategorii „Innowacje”. W spotkaniu uczestniczył także prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary prof. zw. UEP, Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych  oraz mentor zespołu, mgr inż. Zbigniew Paszkiewicz, pracownik Katedry Technologii Informacyjnych.

8 kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podjął Andrzeja Głowackiego, Prezesa Zarządu DGA S.A. oraz Annę Szymańską, Wiceprezesa Zarządu DGA S.A. Przedmiotem spotkania było omówienie współpracy pomiędzy UEP a Fundacją „Wspieramy Wielkich Jutra”.


5 kwietnia 2013 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział uroczystej Gali V edycji  "Konkursu z Rachunkowości - Akademia Księgowego",  zorganizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Uroczystość odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych przy ulicy Ziębickiej 18 w Poznaniu.


5 kwietnia 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Kapituły konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości". Spotkanie odbyło się w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania.


W dniach 4-5 kwietnia 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w konferencji pn.  "Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś", która odbyła się w Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.


4 kwietnia 2013 roku,  Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP,  uczestniczył w spotkaniu związanym z zakończeniem realizacji I etapu budowy budynków Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Spotkanie odbyło się w Sali Rady Wydziału Chemii UAM w Collegium Chemicum Novum, przy ul. Umultowskiej 89b.


4 kwietnia 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wygłosił wykład dla delegatów biorących udział w konferencji pn. "Poznan Model United Nations 2013", zorganizowanej przez AIESEC Polska w Centrum Kultury Zamek.


4 kwietnia 2013 roku,  Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP,  uczestniczył w spotkaniu związanym z zakończeniem realizacji I etapu budowy budynków Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Spotkanie odbyło się w Sali Rady Wydziału Chemii UAM w Collegium Chemicum Novum, przy ul. Umultowskiej 89b.