30 kwietnia 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w inauguracji Bramy Poznania - Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, pierwszego w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa. Oficjalne otwarcie odbyło się przy ul. Gdańskiej w Poznaniu.

 

30 kwietnia 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Konferencji Samorządu Województwa Wielkopolskiego 10 na 10. Unia Europejska – Samorząd – Obywatele. Konferencja pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego odbyła się  w Hotelu Andersia w Poznaniu.

 

29 kwietnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

Wieczorem Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu z okazji konferencji „10 na 10. Unia Europejska – Samorząd – Obywatele” w Restauracji Meridian w Poznaniu.

 

29 kwietnia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z delegacją z Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina).
Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski podjął także przedstawicieli Oxford Brooks University.

 

27 kwietnia 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP wraz z Panem Tomaszem Szponderem -  Prezesem Zarządu  AZS Poznań otworzył Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate WKF. Zawody odbyły się na hali POSiR  przy ulicy Chwiałkowskiego.

 

25 kwietnia 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP,  uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Spotkanie odbyło się w Warszawie.

 

25 kwietnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył IV Ogólnopolską Konferencję "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii" zorganizowanej przez Katedrę Ekonometrii. W konferencji uczestniczył również Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Maciej Żukowski. Wydarzenie miało miejsce w sali 111A.

Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia, podjął Podsekretarza stanu ds. prawnych i traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, profesora Artura Nowaka-Fara.                                       

Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. 

 

24 kwietnia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof.zw. UEP, wziął udział w kolacji zorganizowanej w związku z  konferencją "Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu" w restauracji Concordia Design.
Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski uczestniczył w wykładzie otwartym pt. „What is the best way to vote in the European Union? Lessons from Social Choice Theory and Game Theory” prof. Vincenta Merlina z Université de Caen. Wykład odbył się w ramach programu „Akademicki i naukowy Poznań” i został zorganizowany przez Miasto Poznań i Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP.

 

24 kwietnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w porannej audycji EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka, prowadzonej w Radiu TOK FM. W dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego, reperkusji gospodarczych konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz globalizacji i innowacyjności udział wzięli także członkowie Klubu Partnera: Prezes Zarządu DGA S.A. - Andrzej Głowacki oraz Prezes Zarządu Novol Sp. z o.o. - Piotr Nowakowski.

Tego samego dnia Rektor prof. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył konferencję naukową Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu, która została zorganizowana przez Katedrę Europeistyki w ramach Centrum Doskonałości Jean Monnet w partnerstwie z Instytutem Zachodnim w Poznaniu. W konferencji uczestniczył również Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Maciej Żukowski.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia podjął Pana Jacka Migrałę, Prezesa firmy Hochland Polska Sp.zo.o. Następnie spotkał się z Prezesem Zarządu BZ WBK Mateuszem Morawieckim, który wygłosił wykład pt. „Jak wyjść z pułapki deficytu C/A w Polsce? w sali 236A.

Tego samego dnia Rektor uczestniczył także w uroczystości związanej z Kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II zorganizowanej w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej.

 

23 kwietnia 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP uczestniczył w posiedzeniu Rady Księgarni UEP oraz posiedzeniu Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów w sali 103.
Tego samego dnia Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, prof. Cezary Kochalski, uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan,  Panem Jackiem Silskim. Celem spotkania było omówienie współpracy w ramach Klubu Partnera UEP.

 

16 kwietnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z przedstawicielami Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz studentami Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania, w celu inauguracji projektu współtworzenia dwóch nowych imprez targowych przez studentów UEP. Spotkanie miało miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W tym samym dniu Rektor, prof. Marian Gorynia,uczestniczył także w Gali wręczenia Statuetek VICTORII oraz nagród dla Najlepszych  Sportowców UEP, zorganizowanej przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W uroczystości, która odbyła się w Auli Uczelni, Władze Rektorskie reprezentowali także Prorektorzy: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP oraz dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP.

 

15 kwietnia 2014 Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni. 

Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia spotkał się z kierownikami katedr: Wydziału Gospodarki Międzynarodowej oraz Wydziału Zarządzania. W spotkaniu uczestniczyli Panowie Prorektorzy: prof. Maciej Żukowski, prof. Jacek Mizerka oraz prof. Cezary Kochalski.

 

14 kwietnia 2004 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej  nadbryg. Wojciechem Mendelakiem w celu podpisania porozumienia dotyczącego uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia spotkał się z kierownikami katedr Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. W spotkaniu uczestniczyli Panowie Prorektorzy: prof. Maciej Żukowski, prof. Jacek Mizerka oraz prof. Cezary Kochalski.

 

13 kwietnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP jako fundator pucharu, wziął udział w IV edycji biegu „Volkswagen Ekonomiczna Piątka” wokół jeziora Malta. 

 

W dniach 10-11 kwietnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP. Organizatorem spotkania był Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 

10  kwietnia 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział  w uroczystym zakończeniu XVII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Uroczystość odbyła się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. 

 

9 kwietnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP spotkał się z kierownikami katedr Wydziału Ekonomii i Towaroznawstwa w sali 103.

 

8 kwietnia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w otwarciu Inkubatora Biznesu i Nauki w Poznaniu, którego partnerem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 

8  kwietnia 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział  w Inauguracji XVII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Uroczystość odbyła się w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

 

8 kwietnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia spotkał się z Panem Krzysztofem Zamaszem Prezesem Zarządu ENEA S.A. w siedzibie spółki w Poznaniu.

 

W dniach 3-4 kwietnia 2014 roku, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, był moderatorem oraz jednym z prelegentów w podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem zorganizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.  Konferencja odbyła się w auli Kard. Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

W dniach 2-4 kwietnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w międzynarodowej konferencji EUA Annual Conference 2014 Changing Landscapes in Learning and Teaching, która miała miejsce w Brukseli.

 

4 kwietnia 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystej gali wręczenia nagród szóstej edycji Konkursu z Rachunkowości - Akademia Księgowego w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

 

4 kwietnia 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, podjął przedstawicieli Rotary Club. W spotkaniu uczestniczył także prof. Piotr Banaszyk z Katedry Logistyki Międzynarodowej.

Ponadto Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, prof. Cezary Kochalski spotkał się z zarządem firmy INC S.A w sprawie współpracy z naszą Uczelnią.

 

3 kwietnia 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, otworzył IV Ogólnopolską Konferencję Instytutów i Katedr Turystyki Państwowych Szkół Wyższych. Organizatorem tego wydarzenia była Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a odbyła się w Gmachu Głównym Uczelni.

 

1 kwietnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia, podjął Prezesa Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, pana Jacka Silskiego.Przedmiotem spotkania było omówienie dalszej współpracy.