28 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wygłosił wykład dla uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej.27 kwietnia 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, podjął Petri Vaunhkonena z JAMK University od Applied Sciences School of Technology (Finlandia)

28 kwietnia 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, podjął prof. Margeritę Godanovą oraz prof. Iskra Panteleeva z D. Tsenov Academy of Economics (Bułgaria).

26 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wspólnie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Maciejem Żukowskim oraz Prorektorem ds. Edukacji i Studentów prof. Jackiem Mizerką, uczestniczył w gali VICTORIE UEP 2016 w sali 111A.


26 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego, które odbyło się w sali 103A.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w gali Orły Eksportu w Concordia Design.

Po południu Rektor wziął udział we wręczeniu I puli Paszportów Santandera, które miało miejsce także w Concordia Design.

25 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw.UEP, wspólnie z Prorektorami: prof. Maciejem Żukowskim oraz prof. Jackiem Mizerką uczestniczył w gali finałowej konkursu wiedzy o finansach Finansomania w sali 407A.

23 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw.UEP, uczestniczył w Koncercie Jubileuszowym Chóru Żeńskiego Sonantes UEP, który miał miejsce w Klasztorze Karmelitów Bosych.


22 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236.
Tego samego dnia Rektor prof. Marian Gorynia wspólnie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Maciejem Żukowskim uczestniczył w pokazie trzech laboratoriów InnoUEP na zaproszenie Katedry Technologii Informacyjnych.

21 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w wykładzie otwartym z Panem Krzysztofem Daniewskim, absolwentem Harvardu oraz Prezesem Fundacji Ivy Poland. 

20 kwietnia 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył konferencję MBA Convention: Strategic Leadership zorganizowaną przez Centrum Edukacji Menadżerskiej UEP. Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski, wziął udział w uroczystym zakończeniu XIX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbył się w Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

19 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w dyskusji inaugurującej IX edycję Forum Gospodarczego Metropolii Poznań, która miała miejsce na terenie MTP.
Wieczorem Rektor prof. Marian Gorynia, uczestniczył w Gali Finałowej XIII edycji konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości na MTP.

19 kwietnia 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego, które odbyło się w sali 103A. 
19 kwietnia 2016 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, przywitał uczestników Job Spot na UEP. Targi pracy odbyły się w Budynku Głównym UEP.

18 kwietnia 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgra Michała Burzyńskiego pt. „Migration, Human Capital and Growth in a Globalized Economy”.

18 kwietnia 2016 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystej Inauguracji XIX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, która odbyła się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

16 kwietnia 2016 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystościach z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, które miały miejsce na stadionie Inea.

15 kwietnia 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył konferencję Matematyka i Informatyka na Usługach Ekonomii, dedykowaną pamięci prof. Zbigniewa Czerwińskiego.

15 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wielkopolski Klub Kapitału z udziałem Pana Ryszarda Petru.
Następnie Rektor wspólnie z Prorektorami uczestniczył w wyborach Prorektorów UEP na kadencję 2016-2020.
Po południu Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w Zgromadzeniu Narodowym w celu wysłuchania orędzia Prezydenta RP, w Sali Ziemi na MTP.


14 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wspólnie z Prorektorami: prof. Maciejem Żukowskim oraz prof. Jackiem Mizerką wziął udział w wykładzie Pana Ryszarda Petru pt. 25 lat transformacji systemu gospodarczego w Polsce. Perspektywy na przyszłość, który miał miejsce w auli UEP.

14 kwietnia 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył konferencję pn. "Komunikacja Rynkowa. Technologia. Relacje. Zaufanie.", która odbyła się w Hotelu Novotel Malta w Poznaniu. 
Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, podjął prof. Lori Kopp oraz prof. Richarda Perlowa z University of Lethbridge (Kanada).

14 kwietnia 2016 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w otwarciu konferencji "Uwarunkowania sytuacji młodzieży ponadgimnazjalnej na wielkopolskim rynku pracy" zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 

13 kwietnia 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył konferencję pn. ''Myślenie prewidystyczne w naukach społecznych. Ekonomia-socjologia-filozofia'', która odbyła się w sali 111A w Budynku Głównym UEP.

13 kwietnia 2016 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystej Gali wręczenia nagród VIII edycji "Turnieju Talentów - Akademia Księgowego", która odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski.

13 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Mateuszem Morawieckim, Wicepremierem i Ministrem Rozwoju. Celem spotkania było omówienie współpracy oraz Jubileusz 90-lecia UEP.
Tego samego dnia Rektor wziął udział w uroczystym posiedzeniu Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z okazji Jubileuszu 110-lecia nieprzerwanej działalności Uczelni.
Wieczorem Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w spotkaniu okolicznościowym na zaproszenie Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery.


12 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w konferencji prasowej poświęconej XIX edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Konferencja miała miejsce w CEUE.
Ponadto Rektor spotkał się z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu obchodzącymi Jubileusz pracy na UEP.

11 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP uczestniczył w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski, która miała miejsce w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.


10 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wspólnie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Maciejem Żukowskim wzięli udział w imprezach sportowych pn. Volkswagen Ekonomiczna Piątka oraz Enea Ekonomiczny Marsz na Piątkę.


9 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wspólnie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Maciejem Żukowskim wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Absolwentów UEP, które miało miejsce w auli Uczelni.

W dniach 7-8 kwietnia 2016 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w  konferencji pn. EUA 2016  Annual Conference, która odbyła się w Galway w Irlandii.

8 kwietnia 2016 roku Rektor prof.dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Kapituły Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, które odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

7 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wspólnie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP, wziął udział w ceremonii zamknięcia Mistrzostw Polski w Szachach, które odbywały się na UEP.

7 kwietnia 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w audycji Radia Merkury w Poznaniu pn. Jest taka sprawa.
Popołudniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski, wziął udział w posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego". Spotkanie odbyło się w Collegium Iuridicum UAM w Poznaniu.

5 kwietnia 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystych obchodach 68. Rocznicy Niepodległości Państwa Izrael, które odbyły się w Kinie Muza w Poznaniu.

5 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego, które odbyło się w sali 103A.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w konferencji prasowej zorganizowanej przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową na temat platformy Local Business Worldwide Students.
Następnie Rektor wspólnie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Maciejem Żukowskim uczestniczył w Debacie Oksfordzkiej, która miała miejsce w CEUE.
Po południu Rektor wziął udział w spotkaniu kapituły konkursu Orły Eksportu Województwa Wielkopolskiego 2016 w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
 

4 kwietnia 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podjął byłego Dyrektora NBP w Poznaniu Pana Waldemara Szostaka.
Następnie Rektor prof. Marian Gorynia spotkał się z Panem Piotrem Florkiem Senatorem na Sejm RP.

1 kwietnia 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wraz z Prorektorami wzięli udział w wyborach na Rektora UEP.